torsdag 22 november 2018

Du & Jag - kollegor emellan 

Förra lördagen var det vernissage av utställningen Du & jag - det personliga samtaletTjörnedala konsthall.
Eddie Tjeno Ericsson och My Svenberg
EGOEGO  
Där visar trettiotvå utställande medlemmar i ÖSKG parvisa konstnärliga samarbeten i ett projekt jag tycker är oerhört spännande och hade tänkt delta i. Nu har jag haft så enormt mycket annat ända sedan i somras att jag istället fick skynda dit strax före stängningsdags för att hinna med vernissagen. 
Irene Trotzig och Carin Persson Åström Den Läsande Människan har utgått från fröken Julie, dels i
Strindbergs 
originaldrama och i Eva Ströms nya roman "Rakkniven".
"Du & jag - det personliga samtalet är en utställning med fokus på den konstnärliga processen. Trettiotvå av ÖSKGs medlemmar har gått samman två och två och tillsammans arbetat fram antingen ett gemensamt verk eller varsitt verk som tydligt refererar till varandra" presenteras utställningen.
Mette Wide och Ola Åstrans Forever Young
en tredimesionell "vikgubbe"de är så nöjda med
att de kanske byter ut julgranen mot den
Gabriella Dahlman, Gunilla Sundström, Eddie Tjeno Ericsson och My Svennberg berättade om sina samarbeten på vernissagen men det var innan jag kom dit.


Träsnidaren Carsten Nillson och fotografen Lina Karna Kippel har samarbetat genom att Nilsson har huggit och karvat ut insekter som möter Lina Karna Kippels fotograferadesådana

Sara och Martin Klein The Peace of Wild Things 1 - 4 som utgår från Wedell Berrys dikt med samma namn. Bakom syns Mafrgareta Forslund och Elin Kristine Johanssons Vattenvävaren och till vänster Den Läsande Människan av Irene Trotzig och Carin Persson Åström 

Anne-Berh Borselius samarbetade med Maria Björklund i verket Kore- Persefone, grekisk Myt
Framför Tess och Blomlvists målning syns Citat av Pia
Carlstöm som målat på Bosse Hultmans keramikpannåer
Dansaren Rachel Tess möter Håkan Blomkvist i ett spännande verk där hon har målat med kroppen i Yves Kleines efterföljd – och sedan har Håkan Blomkvist tagit vid. Håkan Blomqvist har också arbetat som scenograf, vilket gjorde att han ville arbeta med Rachel Tess. "Med händerna doppade i svart färg skrev hon några rörelser på den vita duken och det såg så bra ut att jag undrade vad jag hade att tillägga", skriver han i en självkritisk kommentar. Fortsättning följer under utställningsperioden då Rachel Tess lovat att dansa en performance enl artikel i Ystan
Anna Agger och Ann-Louise Månsson gjorde en Pall ihop medan Pia och Åke Carlström som är målare i två generationer målade Samspel där figurativt möter nonfiurativt i samma färgskala.
"Idén till utställningen kom konstnären Malin Schønbeck med. Hon
ville fördjupa det konstnärliga samtalet på ett nytt vis. Hon ställer ut ett
verk som hon skapat tillsammans med silversmeden Ebba Huberyc."
 Anna Agger 0ch Elisabeth Palm Fraxinus Excelsior Ova där det ädla träslaget ask,som i asatrons Yggdrasil, möter jylländsk blålera. Ebba Huberyc och Malin Schönbecks Samtal

Margareta Forslund samarbetar även med Owe Johansson i COLORADO

Liksom med Per-Olof Nilsson i FUGA

Keramikern Elisabeth Palm samarbetar med sin läromästare Owe Johansson som hon praktiserade hos 1994. Han hjälpte henne att omgestyalta ett hus på fastighetenm i Baskemölla till silversmedja ochj tillsammans skapade de det vackra silversmycket Evergreen ihop.
Lena Viredius och Thomas Alexandersson gjorde Mellanoss av akryl, papprör. stengodslera, trä och motorer ihop.
Bakom till vänster syns Mitt Liv som Hund av Gabriella Dahlman och Gunilla Sundström som i målningen och skulpturen inspirerats av Ulf Lundells En Varg Söker sin Flock.
Avslutningsvis har keramikern Eva Troedsson och träkonstnären Börje Lindberg har låtit sina respektive material mötas i Yin & Yang 1-3, där såväl trät som leran bränt, liksom leran bränts.

Utställningen kan ses tors-sön kl 12 - 16 t o m 16 december, gör det!

Inga kommentarer: