lördag 15 november 2014

Varför det är bäst att lära sig skriva för hand

Varför Steve Jobs, som skapade dataföretaget Apple,  och hans fru inte låter (eller lät i Jobs fall) sina barn ha datorer kan man undra.
Tills man läst denna artikel
Bild lånad från www.thechirocentre.co.uk, som också
har en intressant artikel om just detta ämne
New York Times-reportern Nick Bilton berättar hur han en gång frågade Jobs om inte hans barn måste älska iPaden och Steve Jobs svarade: 
– De har inte använt den. Vi begränsar hur mycket teknologi våra barn använder hemma.  
Chris Andersson, som är vd för teknikföretaget 3D Robotics, är också inne på samma linje och berättade i intervju i samma artikel i New York Times
– Mina barn anklagar mig och min fru för att vara fascister och överdrivet oroliga för teknik och de säger att ingen av deras vänner har samma regler. Men det är för att vi har sett farorna med tekniken med egna ögon. Jag har sett det själv, och vill inte att det ska hända mina barn.  

Sett vad, undrar man; jo dels handlar det om att se skadligt innehåll som porr, våld eller mobbning, men det handlar också om att de kan utveckla ett beroende (precis som föräldrarna..). Särskilt barn under 10 verkar vara särskilt sårbara,
En studie innefattade 461 föräldrar med barn i åldrarna 11-16 fann att 40% dessa barn led av  nack-eller ryggsmärta och av oro. 15% av föräldrarna sa att deras barns smärta var ett direkt resultat av att de använde teknologi. Föräldrarna föreslog en ökning på att 68% av barnen spenderade mer än fyra timmar framför dator, mobil eller läsplatta. The NHS (Englands motsvarighet till vårdcentral) anser att barn behöver röra på sig i åtminstone en timme varje dag . 48% av föräldrarna i studien trodde inte att deras barn gör det. Vi kan bara gissa oss till vad det kommer att innebära för deras framtid med ett så stillasittande liv. Tusentals vuxna har ju stora nack- och ryggproblem, fast de var aktivt rörliga som barn.
bild lånad från http://kids.britannica.com
Tidigare har många trott att det inte är så stor skillnad när vi inte skriver för hand lika mycket längre. Nu menar dock psykologer och hjärnforskare att det är alldeles för tidigt att helt döma ut penna och papper som en kvarleva från forntiden. Nya forskningsresultat tyder att sambandet mellan att skriva för hand och att pedagogisk utvecklas och lära sig är nära sammansvetsat.  Barn lär sig inte bara att läsa snabbare om de först lärt sig skriva för hand, utan de får också bättre fantasi och kan skapa helt nya idéer för komma ihåg information. Det handlar alltså inte bara om vad vi skriver, utan också hur vi gör det:
”När vi skriver [för hand] aktiveras automatiskt en unik nervkrets. Och det verkar som att denna krets på ett unikt sätt bidrar på ett sätt vi tidigare inte insett, men lärandet underlättas”, säger Stanislas Dehaene, som är kognitiv och experimentell psykolog vid Collège de France i Paris.”
I en annan studie har Virginia Berninger, är professor i psykologi vid University of Washington, följt barn från årskurs 2 till 5. Där visade att när barn sätter ihop en text för hand klarar de både att producera fler ord snabbare än de gjorde på ett tangentbord och de uttrycker fler idéer. Dr Berninger går så långt som att antyda att skrivstil kan träna självbehärskningen på ett sätt som andra former av skrivande inte kan. Andra forskare menar att det till och med kan vara en väg till att behandla dyslexi. Fördelarna med att skriva för hand gäller också vuxna, då att skriva för hand kan vara ett snabbt och effektivt alternativ.
Psykologerna, Pam A. Mueller från Princeton och Daniel M. Oppenheimer vid UCLA, har visat att elever lär sig bättre när de tar anteckningar för hand än när de skriver på ett tangentbord. Enligt ny forskning ger det eleven möjlighet att bearbeta en föreläsnings innehåll och omforma det, vilket kan leda till bättre förståelse och gör det lättare att minnas.

Det är väl egentligen samma process som att analfabeter har enormt mycket bättre minne än läsande har eftersom de måste minnas istället och därför tränar upp den förmågan. Man blir bra på det man gör mycket alltså. Om jag hade barn skulle jag absolut begränsa deras skärmtid.

Inga kommentarer: