måndag 17 november 2014

Forskarfiffel om ekologiskt!

Igår ifrågasatte fyra forskare vid SLU i Ultuna i Uppsala nyttan av ekologisk odling i en debattartikel, som sedan slagits upp stort i många medier. Det gjorde de i samband med att de också släpper en bok, Den Ekologiska Drömmen, som precis som titeln antyder, är kritisk mot ekologisk odling. Om vi ska ta och titta på vilka författarna är så är Holger Kirschmann och Lars Bergström,  kända som Sveriges största kritiker mot just ekologisk odling, vilket de har debatterat mot ända sedan 2005Rune Andersson likaså fast han sedan 2010 är chef  för EkoForsk, som ju är en del av SLU:s satsning på att öka den ekologiskt odlade arealen i Sverige... Bakvänt, eller hur? Thomas Kätterer och de andra tre hävdade redan sommaren 2009 i Almedalen att konventionellt jordbruk inte släppte ut mer kväve och fosfor än det ekologiska jordbruket. I december samma år visade dock en ny studie från just SLU att det inte stämmer. " I en [sammanfattande] syntesrapport som tagits fram av SLU och JTI, Institutet för miljö- och jordbruksteknik drar man nämligen nu helt andra slutsatser. Studien är den största som gjorts på området i Sverige [min kursivering] och bygger på data från befintliga gårdar.

- Studien baseras på data från verkliga gårdar och visar tydligt [min kursivering] att den ekologiska produktionen ger lägre risk för övergödande kväveutsläpp än konventionell produktion, säger Maria Wivstad, då forskare vid SLU.  Forskarna bakom den nya studien har analyserat och gjort statistiska bearbetningar av odlingsdata och växtnäringsbalanser från perioden 2001 till 2006 på runt 300 ekologiska och cirka 3 300 konventionella gårdar i Sverige."
Gör lögnen stor, gör den enkel, fortsätt
berätta den så kommer de att tro dig"
/Adolf Hitler Bild lånad från www.google.se
Jag vill också hänvisa till denna artikel från  P4 Uppland, där de fyra ekomotståndarna får hård kritik för brister i sitt vetenskapliga arbete. De kallas bl a "En självbelåten och improduktiv forskningsmiljö' som saknar nödvändig vision, [med] 'en ovilja att kommunicera sina resultat på ett balanserat sätt som också tar hänsyn till andra, motsägande resultat".
Liksom till DNs artikel här: samma  Maria Wivstad, mu föreståndare för SLU:s Centre for organic food and farming, som kritiserade deras slutsatser redan 2009 säger t e x till DN:
– Jag har mycket invändningar mot att de skalar ut enskilda resultat och nämner i ett stort perspektiv. Det gör en grov och felaktig förenkling [min kursivering] vad gäller halv skörd exempelvis. De har med en felaktig siffra i statistiken, vissa grödor ger 80-90 procents skörd och andra ger halv skörd, men globalt stämmer inte de siffrorna alls. Där hävdar sig ofta de ekologiska grödorna väl, säger hon." Även dagens ledare i DN tar upp något i mina ögon oerhört viktigt: med ) (pappertidningens) rubrik Lite mångfald, tack!: "Kunskap om hur grödor och djurhållning bör varieras och kombineras kan leda till större skördar och mindre svält. Om den rika världen lägger ner allt ekologiskt jordbruk kommer kunskapen och därmed kunskapsöverföringen minska." Alltså mina hjärtefrågor samplantering och växelbruk, dvs att inte odla samma grödor på samma ställe i många år.

Jag kan omöjligt förstå att de återger sig ut på att kritisera det ekologiska jordbruket igen, fast de har så oerhört lite att komma med. Har de inspirerats av Putins taktik fast de bor i Sverige eller tänker de som Hitler på bilden ovan?

Inga kommentarer: