tisdag 18 november 2014

Bara fem minuter

För att undersöka sambandet mellan löpvanor och livslängd har forskare vid College of Cardiology i Washington följt 55 137 personer mellan 18 och 100 år under hela 15 år för att Under perioden avled 3 413 deltagare. Av de 1 217 som dog av hjärt- och kärlsjukdomar  under studien hade var fjärde löptränat.
Men det har ingen betydelse om du springer i flera
timmar eller i bara 5 - 10 minuter enligt forskningen!
30 % av deltagarna i studien hade mindre dödlighet oavsett orsak och 45 % mindre risk att dö av hjärt- och kärlsjukdomar. Löparna levde i snitt tre år längre än de som inte sprang.

Duck-chul Lee joggar i film där han berättar om sin studie
Studien visade att hälsovinsterna var lika stora oberoende av hur länge och  hur snabbt de än sprang. Det fanns alltså ingen skillnad i dödlighet om man sprang mindre än en timme i veckan jämfört med om man sprang över tre timmar i veckan! Studiens huvudforskare Duck-chul Lee menar att 5–10 minuters daglig löpning har liknande eller t o m större fördelar för friska, men stillasittande personer jämfört med att springa i 15–20 min.

Du kan höra professor Lee själv berätta (på engelska) om studien och vad den visat här!

Inga kommentarer: