torsdag 20 november 2014

Nyhetsundvikare

Någon nyhetsundvikare är jag verkligen inte. Tvärtom är jag, som jag skrev häromdagen helt beroende av att veta det mesta av vad som sker i världen. Därför blev jag verkligen förvånad av artikeln i DN med titeln Fler vänder nyhetsflödet ryggen.
eget montage
Jag citerar ur artikeln: "Nyhetsundvikare är det ord som forskare allt oftare använder för att ringa in gruppen.
– De har vissa karaktäristiska drag. De är yngre än andra och de är mindre politiskt intresserade. Det är framför allt de två sakerna som går att isolera, säger Ingela Wadbring, professor i medie- och kommunikationsvetenskap på Mittuniversitetet.  Tillsammans med medieforskaren Adam Sheheta har hon med hjälp av de årliga, nationella SOM-undersökningarna kartlagt nyhetsundvikarna i Sverige under åren 1986–2011. Deras senaste siffror från en ännu opublicerad studie, där alla traditionella nyhetsmedier ingår, visar att 6 procent av befolkningen inte tar del av några nyheter alls [min kursivering]. I alla fall inte från de medier som ingår i undersökningen.--- I studien från 2012 ingår dagstidningar, radio och tv" men tydligen inte gratistidningar (enligt bildtext)
alla bilder utom den översta är lånade från DNs artikel
Faktum är att jag har väldigt svårt att förstå att inte fler använder sig av det enorma utbudet, om de nu har tid till det. "Kanske är överflödet av aktualiteter och aktuella analyser en av orsakerna till att svenskar lägger alltmer tid på internet. Enligt ­senaste rapporten från Stiftelsen för internetinfrastruktur lägger svenskar 2014 i genomsnitt 21,6 timmar per vecka på internet, att jämföra med 19,9 timmar 2013." Det kan det ligga en hel del i. Ofta blir man blind för det som är enkelt tillgängligt. Jag tror dock att den absolut största anledningen till minskningen beror på att människor har för lite tid för att hinna med allt de vill. Dessutom "i studien ingår emellertid inte gratistidningarna, som hade gjort ökningen av icke-läsare lägre."
Här känner jag att dagstidningarna har sig själva att skylla till stor del. Under oerhört många år har de lagt ut så gott som hela tidningen på internet och då finns ju ingen anledning att köpa tidningen egentligen. Men"Färska siffror från KIA-index (som mäter besök på svenska webbplatser) visar också att läsningen av de stora dagstidningarnas nätupplagor (med undantag av Expressen) har stagnerat under de senaste åren"  i o f s.
"Nyhetsundvikarnas mest utmärkande egenskap är politiskt ointresse, vilket lägger ytterligare en pusselbit till bilden av det nya splittrade nyhetslandskapet. [Liksom klassklyftorna i samhället växer även informationsklyftorna.] Medan de nyheter i dagstidningarna som delas mest på sociala medier är politiska artiklar med starka åsikter finns en växande grupp som både är ointresserad av nyheter och av politik och som samtidigt är unga.---En eftervalsanalys av konsultföretaget Mediavision visade att Facebook var den enskilt största medie­kanalen bland unga väljare i årets val, då 6 av 10 förstagångsväljare uppgav att de tagit till sig politiska inlägg och budskap via Facebook." Just det gör mig också förvånad.
Som medieforskarna Marie Grusell och Lennart Hast skrev i sin gemensamma artikel på SvD Brännpunkt i våras tycker också jag att det verkar som om "det [är]få användare som är politiskt aktiva på sociala medier, där majoriteten snarare ägnar sig åt att umgås med vänner och synliggöra sig själva: 'I nuläget är svenskarna mer intresserade av att dela filmer om Zlatan, än filmer om politik. Dagens politiker delar scen både med katter, igelkottar och söta barn och här blir konkurrensen om väljarnas uppmärksamhet för hård'”.

Lite komiskt dock att jag skrev inlägget om mitt nyhetsberoende dagen innan artikeln om Nyhetsundvikarna publicerades!

Inga kommentarer: