måndag 31 mars 2014

Varför Principen om "Armlängds avstånd"?

Eftersom det på senare tid varit en väldig massa politiker som anser sig ha rätt att inte bara ha åsikter om kulturell verksamhet, utan även tar sig rätten att bestämma över den vill jag förklara det här med att det i Sverige är beslutat om att det ska vara armlängds avstånd för politiker när det gäller kulturell verksamhet. Fast politikerna ju är folkvalda så får de inte bestämma vad som ska visas på kulturinstitutionerna av ett väldigt enkelt skäl.
vad  armlängds avstånd egentligen handlar om
Som Stefan Westrin så pedagogiskt beskriver principen i SvD 30 mars så var det "John Maynard Keynes, nationalekonomen, som först formulerade principen om armlängds avstånd. Det var efter andra världskriget, och hans problem var: hur ska man utforma ett system där staten kan stödja kulturen utan att den kidnappar den i propagandasyfte, på det sätt som hade skett i Tyskland och Sovjetunionen?  Lösningen blev att politikerna inte skulle fatta beslut om konstnärligt innehåll. I stället skulle institutioner upprättas på armlängds avstånd från den politiska makten, institutioner där oberoende experter satt under några år och sedan ersattes av andra.  Det har varit en vägledande maktdelningsprincip i västeuropeisk kultur- politik sedan dess. I Sverige fungerar det genom till exempel Kulturrådet och Konstnärsnämnden.  Men under de senaste åren verkar någonting ha hänt. Politiker efter politiker går ut och vill påverka institutionernas utbud, eller stoppa kulturella uttryck som de inte tycker om."
bild lånad ur SvD
Det är alltså för att undvika att det ska bli som i nazi-Tyskland eller Sovjetunionen, att konst används i främst propagandasyfte som principen om armlängds avstånd finns, vilket alla borde tycka är en bra och hedervärd princip. Som i fallet Carolina Falkholt i Nyköping och Lars Vilks på Jamtli anser jag att de som tagit beslutet om utsmyckningen och utställningen borde ha haft större kunskap om hur dessa konstnärer brukar arbeta innan de beslutade sig för att engagera konstnären. Men det ger dock verkligen inte överordnade eller politiker rätten att avbryta engagemangen. Armlängds avstånd måste gälla i alla avseenden just för att inte riskera populism och opportunism.

Inga kommentarer: