fredag 7 mars 2014

Läs dig till närvaro och acceptans

Dagar som igår, när jag har hjärnvärk och inte kan göra mycket annat än sova, blir jag oerhört modfälld och behöver verkligen positiva influenser utifrån. Därför vill jag nu tipsa om två sådana böcker, som handlar om medveten närvaro och acceptans. Alltså två ämnen som jag funderar mycket över vid dessa tillfällen och som jag också skrivit om vid ett flertal tillfällen. Det är också ämnen som jag behövde mer hjälp med under min kris under sensommaren och hösten.
Det handlar om Vem är det som bestämmer i ditt liv? : om medveten närvaro av psykiatern och professorn i medicinsk psykologi vid Karolinska institutet Åsa Nilsonne och Att leva ett liv, inte vinna ett krig : om acceptans av psykologen, psykoterapeuten och specialisten i klinisk psykologi Anna Kåver. De båda böckerna är skrivna parallellt och de är vänligt skrivna handböcker i hur vi kan styra vår koncentration och uppmärksamhet med tips, övningar och många talande exempel från 2004.
ur Anna Kåvers och Att leva ett liv, inte vinna ett krig : om acceptans
Dialektisk beteendeterapi (DBT) är utvecklat och går ut på att hjälpa suicidala patienter att hitta en balans mellan sitt inre och den yttre omgivningen. Den handlar också om att lära sig att acceptera verkligheten och sig själv så som de är, samtidigt som man arbetar med nödvändiga förändringar för att kunna leva meningsfullt. Metoden väcker allt större intresse och har inspirerats av bl a dialektisk filosofi och zenbuddhistismens tankesätt. DBT utvecklades i USA under 1990-talet av Marsha Linehan och i Sverige har just Anna Kåver, och Åsa Nilsonne varit de ledande förespråkarna för DBT.  
Anna Kåver, och Åsa Nilsonne på foto av Karin Grip ur SvD
På svenska brukar man tala om medveten närvaro, att alltså vara fullt medveten i nuet, att lägga märke till det som sker runtomkring och hur det påverkar ens inre. En bild som genomgående används i Vem är det som bestämmer i ditt liv?.. är vår "inre scen" som vi kan styra över som teaterdirektörer. Genom en medveten närvaro i nuet, eller Mindfulness, som det också kallas, får vi en större självinsikt, vilket också ökar våra valmöjligheter och vår förmåga att nå våra mål.
Att leva ett liv, inte vinna ett krig...  får vi också pedagogiskt och lättillgängligt många exempel och övningar, på att acceptans inte innebär att avstå från att göra förändringar i en svår situation, utan att helt enkelt sluta föra krig mot tillvaron och sig själv för den situation som inte är möjlig att förändra.
Utmärkt sammanfattning av Åsa Nilsonnes av
Vem är det som bestämmer i ditt liv? : om medveten närvaro
Acceptans handlar om att välja att se både sin inre och yttre verklighet, utan att fly från eller döma den. Läs mer om böckerna här och här!

Inga kommentarer: