fredag 19 februari 2016

Träna så hjärnan inte krymper!

Härom dagen rapporterades det i media att om en inte tränar så hjärnan krymper och därför åldras en av att inte träna. Det är en ny studie som visar att hjärnan åldras snabbare om man inte tränar. I den har forskare vid Boston university följt över 1583 personer som alla fick genomföra ett konditionstest och hjärnstorlek under hela 20 års tid.
Den visade att de som inte motionerade när de var kring 40 år och dessutom var i dålig fysisk kondition hade mindre hjärnor vid studiens slut. Försökspersonerna "fick springa på ett löpband och forskarna mätte deras syreupptagningsförmåga samt hur lång tid varje person orkade springa på bandet. Dessutom gjordes en magnetröntgen på personernas hjärnor.  En uppföljning med samma mätningar gjordes sedan 20 år senare. Personer som under tiden utvecklade andra sjukdomar uteslöts.
Det visade sig att de personer som presterade sämst på konditionstestet och dessutom hade högt blodtryck var de som också hade minskade hjärnvolymer 20 år senare. [Genomgående mina kursiveringar] Åtta enheter försämrat resultat på löpbandet resulterade i en minskad hjärnvolym som kan jämföras med två års åldrande.
 – Resultaten visar att det kanske viktigaste vi kan göra för vår hjärna är att röra på oss, säger Anders Hansen, överläkare inom psykiatri och som specialiserat sig på hur träning påverkar vår hälsa."
"Det är skamligt (för kvinnor) att bli gammal utan att ha sett
styrkan & skönheten deras kroppar är kapabla till" / Sokrates
Bild lånad från pinterest.com
Studien, är publicerad i tidskriften Journal of Neurology, och där kunde "forskarna på detta vis koppla minskade hjärnvolymer till att man tidigare levt ett stillasittande liv."
Studien  har för första gången visat fysisk aktivitet verkligen har effekter på hjärnan, precis som att motion är positivt för cellerna i våra kroppar.
"I takt med att vi blir äldre krymper våra hjärnor vilket i sin tur ofta leder till sämre minne och fattningsförmåga. Dessutom ökar risken att drabbas av andra demenssjukdomar som Alzheimers sjukdom.
- Lägger man ihop alla resultat som är kopplat till träning så är det solklart. Fysisk aktivitet leder till starkare hjärna, säger Anders Hansen.
Senaste tidens utveckling inom röntgentekniker har gjort att man nu har bättre möjligheter att studera hur vår hjärna påverkas rent konkret av fysiskt aktivitet. Med magnetröntgen kan man se hur hjärnans storlek förändras över tid.  Att det inte bara är vårt midjemått utan även vår hjärna som påverkas av ett stillasittande liv blir allt tydligare. Det menar Anders Hansen som nu hoppas att motion kan få lika stor spridning, ungefär på samma sätt som ett effektivt läkemedel kan få. [Det hoppas även jag!]"

Äntligen kunde jag själv också i morse höja vikterna överallt i gymmet! Det passar bra inför min operation på tisdag (och därefter  ingen ansträngning av bålen på 3 mån), no rest for the rest of me though.

Inga kommentarer: