fredag 5 februari 2016

Le och hela världen ler tillbaka!

När du ler blir du lycklig, precis som jag berättat att dr Kataria, lärde mig på the School of Laughter Yoga i Indien 2001. Det skrev också dr Paul Ekman i sin avhandling med dr Mark G Frank. redan 1996. Leendet skapar lycka genom att aktivera alla de små muskler som behövs för det. Man bör alltså le hur man än mår och dr Kataria berättade om en övning med att ha en blyertspenna mellan läpparna just för att få samma effekt, om man nu inte ids le på riktigt.
Leendet smittar inte bara utan gör dig också lycklig. 
(Särskilt från en $100-sedel kanske...) 
Det beror på det enkla att kroppen inte själv kan bedöma om skrattet eller leendet är naturligt eller om det beror på att en bara framkallat det själv. Det som sker i vår kropp med hormoner och signalsubstanser sker i vilket fall eftersom vår hjärna inte har möjlighet att avgöra vad vi intalat oss och vad som är verklighet. Lusthormonerna börjar spruta av själva leendet. 

Precis som skrattet är även leendet oerhört smittsamt. Då ler också vi själva helt naturligt, vilket innebär ett härligt välbefinnande i hela kroppen. Ett äkta leende, som kommer inifrån gör en varm och trygg inombords. 

Enligt dr Paul Ekman, som är världsledande på mänskliga ansiktsuttrycken kan vi le på hela 50 olika sätt. Vi kan le på allt från vänskapligt, uppmuntrande, glädjefyllda, flirtiga till dominerande, sarkastiska och falska sätt. 

Ögonen avslöjar ofta om leendet är äkta eller ej och vi börjar också gärna skratta med hjälp av just ögonkontakt. Även det har med våra fantastiska spegelneuroner i vår hjärna att göra, vi gör som omgivningen helt enkelt. 

Våra leenden skapar en positiv känsla mellan oss människor, så att vi känner tillit, glädje, närhet och kontakt med varann. Leendet stärker banden emellan oss och lägger grunden till att vi ska kunna utveckla starka band mellan varann. Det är helt enkelt evolutionärt viktigt för hela människosläktets fortplantning.

Genom leendet blir det inte bara enklare att tolka och förstå omgivningen, utan det hjälper oss också att se, prata och vara uttrycksfull med småbarn, som ju härmar oss, för att de ska lära sig våra mänskliga ansiktsuttryck. Det utvecklar även deras förmåga att knyta an till andra. Så:
Smile no Matter What som Nat King Cole sjunger ovan! Inte bara för din egen utan också för alla andras skull.

Inga kommentarer: