lördag 15 augusti 2015

Statistik och kritik

Under i det närmaste två decennier jobbade jag med statistik gällande fastighetsförsäljningar i de olika kommunerna i Jämtlands län. Jag hämtade det statistiska underlaget ur ett aldrig sinande antal pärmar, med inskrivningshandlingar (som är offentliga handlingar) hos Inskrivningsmyndigheten vid Östersunds tingsrätt. Nu låter det som om jag skulle vara en dammig gammal statistiker, men faktum är att jag började göra det redan när jag var 15-16 år och det gjordes kanske två- tre gånger varje år och tog då bara ett par tre dagar att färdigställa det.
Att ljuga, Hur man ljuger med statistik, lögner utan statistik
Bild lånad från www.omgstory.com
Jag matade så in alla siffror jag inhämtat hos inskrivningen i ett datorprogram som räknade ut statistiken. Under de första åren använde jag ett datorprogram skapat av den kille som började göra statistiken under 1980-talet. När den datorn blev helt föråldrad ett decennium senare gjorde jag ett eget program i Excel på samma grunder, så att det skulle vara helt jämförbart under alla år. Det är bland det i särklass tråkigaste jag någonsin gjort, men genom det har jag kommit att förstå hur enkelt man kan vinkla statistik för att den ska visa det man vill att den ska göra. Vid något tillfälle annonserade nämligen en annan mäklarfirma att de sålt flest fastigheter  i ett visst område. Eftersom jag hade grunduppgifterna över alla försäljningar till min statistik visste jag att det stämde, men bara på ett sätt, så egentligen ändå inte. Min statistik gällde nämligen hela kommuner, medan deras enbart rörde sig om ett särskilt bostadsområde inom en av de kommunerna. Enligt min statistik såg det nämligen helt annorlunda ut under gällande period. Men det var ju givetvis inte den firman det minsta intresserade av att framhålla i sin reklam.
Östersunds tingsrätt på bild lånad från www.ostersundstingsratt.domstol.se/
Just det här är särskilt aktuellt i denna tid att vara medveten om. Man kan nämligen visa på det mesta med statistik bara man avgränsar den på det sätt som samstämmer med det man vill bevisa. Om man exempelvis jämför våldsbrotten nu med de som skedde på medeltiden så är det givetvis färre nu i förhållande till folkmängden. På samma sätt kan man titta på t ex särskilda områden under en särskild tid och det kan då antingen visa på fler eller färre begångna brott. Så enkelt är det. För att bevisa att någon ljuger måste man veta exakt vad hen vill bevisa var och under vilken period, men den mest avslöjande frågan är varför hen vill bevisa det. 
Joakim Lamotte på bild från hans klipp
Anledningen till att jag tar upp det här nu är ett klipp med journalisten Joakim Lamotte (som du kan se här). Där uttrycker han en total oförståelse för att statistik funkar på det sättet. Han menar nämligen att Magnus Bertnér ger en falsk bild av att brottsligheten sjunker i det här klippet. Det delas om och om igen på Facebook och samtidigt cirkulerar också detta klipp, där journalisten Staffan Landin, som 2007-2010 jobbade med just statistik på Gapminder, med flera diagram och kurvor visar på hur brottsligheten just minskar.
DN tar upp ett annat perspektiv på det i dagens ledare, men det här är vad jag är helt övertygad om är förklaringen till att människor är oense trots att de alla påstår sig kunna bevisa saker och ting med just statistik
Brottsstaistik lånad från staffanlandin.se
När jag påpekade för en som just delat Lamottes klipp hur statistik måste tolkas för att kunna bevisas vara lögn eller sanning fick jag till svar att  "Här [är] lite statistik [som jag just förklarat hur man kan vinkla] från en blogg och jag antar att han plockat siffrorna från BRÅ." Just sådana påståenden är jag enormt kritisk mot. Innan man delar något tycker jag att man ska kolla upp det mot fler än en källa! Jag anser inte att man bara kan "anta" gällande något. Även när det handlar om vetenskap vill jag ha åtminstone två av varann oberoende källor som visar på samma sak. Jag upprepar därför: För att bevisa om någon ljuger med statistik måste man veta exakt vad hen vill bevisa var och under vilken tidsperiod, men den mest avslöjande frågan är varför hen vill bevisa det. Annars är det bara lösa påståenden (på samma sätt som det där med att mandel är "mest besprutat" eller att vindkraftverk byggs på fel ställen i Sverige, som också var ett rykte som cirkulerade på Facebook tidigare).
Jag har faktiskt svårt att förstå det hedervärda i att "hålla fast vid sina åsikter" och sätter istället en heder i att ständigt vara beredd att ompröva det jag tycker genom att följa vetenskap, kontrollera källor och uppgifter så att jag alltid vet att det som har mest pålitlig fakta bakom sig är det som ligger till grund för mina åsikter.
Det är inte bara källkritik som är viktigt för att inte gå på allt som delas, Källkritik är dock nästan lika viktigt som hur statistik verkligen fungerar.

Inga kommentarer: