söndag 23 december 2012

Jul-ål och lilla julafton

Igår levererade grannen julål, som hans vän dragit upp. Det är ju en tradition här i Skåne på samma sätt som det är att fira lilla Julafton dagen före jul. Jag undrade vad det innebär och tänkte att de kanske äter nåt speciellt, men de "tjuvsmakar" bara på julmaten, enligt grannen, som är infödd Österlensbo.
Det är konstigt det där med ålen, som påstås vara rödlistad och inte bör köpas. De som fiskar här säger dock (givetvis iofs) att det finns hur mycket som helst här i Sveriges största fiskehamn. Här tycks det alltså definitivt inte vara  överfiskade bestånd. Det är iaf oerhört gott med rökt ål, fast den nästan dryper av fett och är man i Skåne är det väl de skånska traditionerna som ska följas?

Sedan 1 maj 2007 råder ju nämligen generellt förbud att fiska ål  så att endast den som har särskilt tillstånd från Havs- och vattenmyndigheten får fiska ål  Om man ändå skulle råka fånga en ål måste man därför försiktigt släppa tillbaka den. Tillstånd att fiska ål kan endast fås om man föregående år haft tillstånd att fiska ål  I sötvatten finns det dock vissa vattenområden som är undantagna från ål fiskeförbudet. Bakgrunden till att det är tillåtet att fritidsfiska ål i dessa områden är att Fiskeriverket gjort bedömningen att ål i stort sett inte kan ta sig ner levande till kusten i dessa områden på grund av alla de vandringshinder som finns på dess väg ner. Om ålen ska säljas krävs det dock särskilt tillstånd även för fiske i dessa vatten.

Inga kommentarer: