måndag 25 maj 2020

Olika Projicerade projektioner (mentalt)

För mig har det alltid handlat om film när det talats om projiceringar och  projektioner. Som på bilden nedan där Laurie Andersons Heart of a Dog visades på Rikstolvan förra sommaren. För kanske ett år sedan fick jag lära mig en helt annan definition av det.

Då ”anförtrodde” sig en person till mig och berättade att en läkare jag hade på rehab efter min olycka sagt till henom att det skulle finnas risk för mig att drabbas av precis det jag innan oroligt sagt jag trodde hen hade inledande problem av. Ingen annan hade hört detta, hen hade aldrig ens nämnt det tidigare trots allt annat prat gällande denna tid, det står inte i journalerna och det allra mest ”mystiska” var att hen använde exakt de ord jag använt när jag diskuterat mina farhågor om henom. Enl min psykolog ett typiskt exempel på projicering. Ett ord som jag ju sammanknippar med att visa film, men nu fick jag istälket lära mig en annan definition av vad projektion kan vara i fråga om psykologi:
”Reaktionsmönster som består i att en person förlägger egna synsätt, motiv och känslor till en annan person, [genomgående mina kursiveringar] eller ser den egna gruppens synsätt, motiv och känslor även hos en annan grupp. Det finns också en tendens hos människor att tolka konstverk, teorier, författares tankar och så vidare utifrån egna tankemönster, attityder och motiv i enlighet med egna uppfattningar. Man ’tolkar in’ egna föreställningar i olika typer av fenomen och händelser, vilket ofta leder till missuppfattningar och felhandlingar. Ordspråket ’På sig själv känner man andra’ beskriver i en allmän form vad projektion är. Enligt psykodynamiska teorier är projektion en försvarsmekanism.”
Det handlar alltså om att någon som har svårt att acceptera sidor av den egna personligheten och därför (undermedvetet) intalar (sig själv) och andra att detta är sidor hos någon eller  några av sina medmänniskor. Oftast någon det finns konflikter med.
Som jag läser på utforskasinnet.se är det ”Beroende på hur stark vår självkänsla är vid tillfället kan vi ignorera det[ta] eller låta det såra och påverka oss. Ja, du är den som ansvarar för hur all negativitet som projiceras på dig påverkar dig. För du kan inte kontrollera hur andra agerar, men du kan kontrollera hur mycket du låter det påverka dig.
[Genomgående mina kursiveringar och fet stil] Han som kritiserar dig definierar sig själv”. —- Det är ”viktigt att du börjar se på situationen från rätt perspektiv.” Något jag så ofta påpekat ”Varför skulle någon kritisera dig i syfte att såra dig? Kanske kritiserar den personen vad som definierar honom själv. Vi inser inte att vi istället för att lösa problemen bara flyr från dem.” 

Bild lånad från www.rogerkangas.se
”Varje gång någon projicerar all denna negativitet mot dig ska du tänka på det faktum att detta är en försvarsmekanism. Att personen försöker försvara sig mot alla impulser, handlingar och tankar som han inte vill erkänna som sina egna. Hans inre negativitet leder honom till att projicera dem på dig så att han inte behöver ta ansvar för, acceptera och lösa sina problem.”
Jag minns så väl en ca 20 år gammal dokumentär med fantastiska konstnären Louise Bourgeois, där hon istället för att svara på en fråga hon ser som för närgången (eller om det istället var en definition av henne hon inte kände sig bekväm med?) då höll hon upp en spegel. Det är en så fantastisk metaforisk uppmaning att personen ifråga ska titta på sig själv istället för att projicera på henne. Jag har verkligen försökt att hitta det klippet men inte lyckats. Däremot är jag rätt övertygad om att det var just denna spegel som hon höll upp.
Jag läser vidare på dininsida.se: Projicering innebär att en person förlägger egna synsätt, motiv och känslor till en annan person, eller ser den egna gruppens synsätt, motiv och känslor även hos en annan grupp. 
Projiceringar är besvärliga eftersom de ofta leder till missuppfattningar och felhandlingar. Ibland har vi impulser och önskningar inom oss som inte går ihop med våra egna normer och krav, egenskaper som vi bara inte kan acceptera hos oss själva. När detta sker så är det lätt att vi tillskriver andra människor just dessa egenskaper. Förenklat kan man säga att en person som projicerar något på en annan, påstår något om denne som de själva egentligen är.
En person som projicerar när den påstår att en annan person är snål, är alltså själv den som är snål. Ett annat exempel kan vara en projektion från någon som är som själv är rädd, men kallar andra för ’fegisar’.
Projiceringar görs omedvetet: Projiceringen uppstår när man kan identifiera känslan men inte acceptera att den finns inom oss själva. Detta sker oftast omedvetet men inte alltid.
Det går att träna sig att se sina egna projektioner. Ett bra sätt att göra det på är att gå i psykoterapi för enskildaDet är viktigt att komma ihåg att projiceringar är en normal försvarsmekanism som alla har. Den är vanligare hos vissa än andra, men går att träna bort!” Det handlar om acceptans; den som projicerar har tankar men ”accepterar dem inte eftersom han ser på dem som negativa. I sitt behov att må bättre projicerar han sina osäkerheter på sin partner. Han skickar sin rädsla för tankar som han inte vet hur man hanterar. —-
Men vad som är viktigt här är hur du som mottagare faktiskt agerar. Kommer du låta all negativitet som projiceras på dig vinna? Kommer du behåller [sic!] personen som spottar de sårande orden mot dig vid din sida? Kommer du göra något du inte vill göra eftersom personen annars skulle se negativt på dig eller kritisera dig?” En sådan person orkar inte jag ha i mitt liv. Särskilt inte när hen kommer med anklagelser som är uppenbara projiceringar.

Anledningen till att jag tar upp detta nu är att någon jag trott varit en vän plötsligt anklagar mig för det ena och det andra som är totalt verklighetsfrämmande och som snarare är sidor jag och andra noterat hos henom . Hen tolkade något jag lagt ned mycket möda att förklara helt fel så översatte därför allt till engelska så att hen verkligen skulle förstå varför de åtgärder tagits som hen vände sig emot. Då anklagades jag först för att inte kunna engelska, så att jag mästrar henom när jag försökte förklara, så föreslog hen lösningar jag redan förklarat att jag tänkt på veckan innan både på svenska o engelska, vilket hen tydligen inte noterat. Sedan anklagas jag för att vara överlägsen och strunta i vad andra tycker (fast jag frågat alla med ett fåtal svar) och slutligen vill jag inte lösa problem utan vill ha drama och har jag ingen sexappeal. 


Jag hoppas att hen kan få professionell hjälp så att hen kan fokusera på sona egna problem istället för att göra mig ansvarig för alla sina egna tillkortakommanden! Det är egentligen ett väldigt beröm av min förmåga att uträtta allt möjligt och omöjligt men är verkligen skrämmande hur stor betydelse jag och allt jag gör fått för henom. 
Jag avslutar genom att läsa: ”Det är även väldigt viktigt att du uppmärksammar hur personen som kritiserar dig beter sig. Normalt sett är personer som projicerar sina behov och tankar på andra väldigt känslomässiga. Deras ord svämmar över av känslor som leder till att de ser saker på ett mycket allvarligare sätt. När detta är fallet har du att göra med en person vars ord inte är riktade mot dig, utan mot henne själv. Hennes osäkerheter och rädslor projiceras på dig, men du har inga problem, du har inte gjort något fel. Det är hon som är rädd för att acceptera vad hon inte anser vara rätt, men som är en besatthet i hennes tankar.”

Inga kommentarer: