tisdag 16 oktober 2018

Fysisk träning hjälper möss mot Alzheimers

Nu har forskare vid Harvard univerity verkligen lyckats med något fantastiskt; deras forskning visar att de goda effekterna på kognitiva förmågor, ( t ex minnet), som fysisk träning har kan blockeras av fientlig inflammatorisk miljö i hjärnan som uppstår vid Alzheimers sjukdom kan“rensas ut”av fysisk träning, så att de nya nervcellerna överlever , trivs och förbättrar de kognitiva förmågorna hos möss med Alzheimers.
Bild från Harvard
“I vår studie visade vi att fysisk träning är ett av de bästa sätten att få igång neurogenesis [bildandet av hjärnceller] och sedan genom att ta reda på vilka molekyler och genetiska faktorer som är inblandade. Vi beslöt oss för att imitera de goda effekterna av just träning med genterapi och medicinska ahjälpmedel,” enl studeiens seniorförfattare professor Rudolph Tanzi
Bild från harvard


“Fast vi ännu inte har utrustning för att säkert frammana samma effekt hos patienter, bestämde vi precis vilka proteiner och gener att inrikta oss på för att utveckla i framtiden” säger ledande studieörfattaren Se Hoon Choi.

Inga kommentarer: