torsdag 25 oktober 2018

Smärtsam Magnus Wallin på Tjörnedala

Samtal mellan Dan Jönsson och Magnus Wallin
Tjörnedala Konsthall.
Magnus Wallin är den svenske konstnär som med datoranimerad 3D film tagit konstvärlden med storm och bl a visats på Istanbul och Venedig biennalen, liksom Moderna Museet, Millesgården, Tensta Konsthall, Malmö Konsthall och Kristianstad Konsthall. Han är också uppvuxen i Kåseberga med konstnärer runt sig, även om såväl far som farfar var fiskare. Min falske man (konstnären Rolf Ahlberg presenterar mig alltid som fru Ahlberg, underförstått att jag skulle vara hans fru) berättade att Wallin redan som barn bestämt sa att han skulle bli konstnär när han blev stor.
Are You in Pain… Not anymore (2016) “Dokument av en nollpunkt: 
Baserad på formatet 79,5 x 79,5 cm och med referens till Kazimir Malevitjs
Svart Kvadrat på Vit Botten från 1915 arbetar Magnus Wallin på nytt med
materialet blod. Ur det applicerade materialet framkallas via bearbetning
konstverkens kliniskt monokroma yta

Wallin fick sitt internationella genombrott med den 3D-animerade filmen Exit 1997 (som du kan se här), dvs samma år som jag började konsthögskolan och med just film och video. Andra uppmärksammade filmer är Exercise Parade (2001) och Elements kan du se här (2011).
Ur Unnamed (2017) visat i taket i ett inre rum ”ett porträtt
av de utställda subjekten – förkroppsligade i sin återblick.
Filmen med utgångspunkt i den bedömande blicken – genom
den autentiskt medicinska bilden. Föreställningen av Det Andra
som uppfattas främmande – och klassificeras –som fallit offer för aggression”

3D-Animationerna av Wallin refererar till den medicinska historien (eller vad också jag jobbat med och skulle kalla defekter). Han har dock idéer ”om ett smärtfritt utopiskt tillstånd, likt en vision om paradiset med dess estetiska konsekvenser” enligt utställningens presentation.
Are You in Pain… Not anymore (2016)

Jag har sett fram emot denna utställning sedan jag såg att den var på gång och var besviken över att inte kunna delta i Panelsamtalet med bl a kognitionsvetaren JessikaLindblom, eftersom det verkligen är mitt största specialintresse. Blev därför så tacksam över att Samtalet med Dan Jönsson (som jag vill  minnas också skrev om min avgångsklass från Umeå konsthögskola 2002) blev så oerhört belysande för just mig. (I vanlig ordning var jag en av få som ställde frågor och) efter mötet pratade jag, Ulla Viotti m fl ÖSKG-konstnärer länge med honom och han berättade bl a att han var professor i Umeå 2003-16. Jag visste att han jobbade där när jag slutat men hade inte förstått att han var där så länge.
Ur Unnamed (2017)

Jag hade inte hunnit se utställningen före samtalet men slogs av den ärlighet som rådde mellan Wallin och Jönsson och själva samtalet blev än intressantare för min del när Wallin pratade om att han ofta bjudits in till utställningar med handikappade konstnärer, men att han (precis som jag) aldrig deltar eftersom han vill låta sin konst tala för sig själv. Jag var heller inte på något sätt uppmärksam på att han är handikappad, vilket jag personligen anser är det ultimata sättet att närma sig; genom konsten istället för ev utanverk.
– 

All Those Moments will be Lost in Time 2018
“Materialet I verken är konkret där närvaron av anatomi bryter den 
monokrona [sic!] ytan. Vari rymd, distans återbildas. I de koncentrerade
referenspunkterna genom betraktarens närvaro –will be lost in time…”

För mig var det enormt intressant med det Samtal Magnus Wallin hade med kulturjournalisten Dan Jönsson, som följt Wallins konstnärskap i decennier. Jag har inte tidigare sett Wallins måleri, men ändå känt en fascination för hans filmer och med tanke på att vi har så liknande utgångspunkter ser jag dem nu som än häftigare.
All Those Moments will be Lost in Time 2018
(med fluga på väggen)

Jag läste om utställningen innan jag var dit och blev då lite tveksam till den. Meningar som ”Hans verk är målade med djurblod på aluminium” ger inte direkt mersmak. Han har dock använt blodmjöl som pigment och akryl i bindemedel, vilket är något annat än att stå med en hink blod som någon satanist.
 – Det är inte så publikfriande, man får ha tålamod, som Magnus Wallin uttryckte det i Ystan.
Måleriet är en vidare undersökning av ryske konstnären Kazimir Malevitjs klassiska monokroma målningar från början av 1900-talet. De har också exakt samma mått som dessa modernistiska kvadrater; 79,5 x 79,5 cm. De är dock målade med blodmjöl, akryl och bindemedel. De små, vita prickarna på några målningar är flisor av djurben. Det är en lång mödosam process och Wallin har strukit de uppruggade aluminiumplåtarna han har som underlag (andra material suger för mycket och är för feta och lämpar sig därför inte som underlag) med ett 50-tal lager. De vita flisorna ger ett djup och tillsammans med blodmjölet får verken en närmast brutal skönhet som förändrar sig beroende på hur och varifrån man ser verken.
Ur Unnamed (2017)

Det jag brukar kalla för att få publiken att inta nya perspektiv kallar Magnus Wallin i presentationstexten för att ”gör[a] nya rum för betraktaren genom att vända upp och ner på förutfattade meningar kring de eviga frågorna såsom kropp, makt, dödlighet och normativitet. Wallins metodik och samtidigt kompromisslösa inställning skapar en möjlighet att mötas kring dessa komplexa och tidlösa frågor genom konsten.”
Wallin utbildades vid Valands Konsthögskola och Konstakademin Köpenhamn (ihop med min förste professor Anders Krüger). Han har (utöver tidigare nämnda ställen även) genomfört ett stort antal utställningar och representeras av Galerie Nordenhake både i Stockholm och Berlin. Hans verk återfinns hos privata samlare och stora kulturinstitutioner i Sverige och utomlands som Moderna Museet, Stockholm, The National Museum of Art, Architecture and Design, Norge, Contemporary Art Museum Construction, Japan och Museum Utrecht, Nederländerna. Han har bland annat erhållit ett tioårigt arbetsstipendium från Konstnärsnämnden (2006 – 2016)och i augusti 2017 visade SVTs K-special Blod,ben och sten, där Wallins konstnärskap presenteras.

Utställningen visas bara t och m 4 nov och är öppen: tor - sön kl 12 - 16

Inga kommentarer: