onsdag 29 juli 2015

Konst för (inte bara) seniorer hälsosamt

Än en gång är det vetenskapligt bevisat hur hälsosamt det är med kreativa aktiviteter. Denna gång för äldre, vilket jag läser på hyperallergic.com från 20 april år!
Jag älskar verkligen denna bild på Beatrice Wood från growingbolder.com.
Jag hoppas att jag kommer att behålla hennes attityd som gammal!
De skriver: "Du är aldrig för gammal för att uppfylla dina drömmar, som det brukar heta." Se gärna den fantastiska bilden ovan på Titanic-överlevaren och keramikern Beatrice Wood från growingbolder.com. Där är hon fullt upptagen med sitt kreativa keramiska skapande. Hon finns tyvärr inte bland oss längre, eftersom hon somnade in den 12 mars 1998, vid 105 års ålder, Hon var som mest produktiv under sina sista 25 år i livet, då hon skapade verk till den allt växande marknaden för hennes keramik, hon skrev också böcker och besökte hundratals människor. När hon tillfrågades om hemligheten bakom sitt långa liv svarade hon just att allt är “tack vare konst, böcker, choklad och unga män”!
Artikeln fortsätter med att "särskilt om dina drömmar handlar om att skapa konst kan det finnas fördelar också för din hjärna att gripa tag i dem".
Forskare vid Mayo Clinic i Minnesota har funnit att när man börjat måla, teckna eller skulptera som äldre kan de faktiskt avvärja det grötiga tänkandet och minnesförluster som många äldre besväras av. I tidskriften Neurology utvärderas allt av kollegor och där skrivs att ett forskningsprojekt som pågick vid Mayo Clinic  under fyra år undersökte de 265 personers i 80-årsåldern hjärnor. Enbart 45 av deltagarna var konstnärer och av dess hade 18 börjat syssla med 'konstnärliga aktiviteter' från medelåldern eller senare i livet.
Här är min koloni-granne Gunnel Pihlman, 80 år ung i år.
Jag hoppas att jag kan vara som hon vid den åldern! Fortsätter
jag med min konst visar forskning att det finns gott hopp för det! 
Medan studien pågick utvecklade 121 av de äldre 'milda kognitiva [alltså t ex med minnet, inlärning, uppmärksamhet, koncentration, problemlösning, simultankapacitet, språklig- eller orienteringsförmåga] problem'. Bland de som sysslade med sin konstnärlighet hade 73% mindre risk att utveckla mentala misstag, jämfört med de som inte alls höll på med något konstnärligt. Deras kognitiva försvagning var bara 16.7% jämfört med normala 49.2%.  
Deltagarna som höll på med mer hantverksmässiga hobbies, som med trä eller textilier, hade 45% mindre risk att drabbas av tanke-. eller minnesproblem. I studien fann forskarna också fördelar hos dem som använde datorer och levde ett aktivt socialt liv.  
--- Neurologiprofessorn dr. James Galvin, vid New York University neurology, var inte inblandad i studien, men skrev i ledaren: 'Kanske borde vi idag bredda  uttrycket om ett äpple om dagen att också innehålla att måla ett äpple, gå till affären med en vän för att köpa äpplet och att använda en Apple-produkt.'  
Min hjärna 21 december 1993
Men hur kommer det sig att konstnärligt skapande vid hög ålder påverkar hjärna så djupt? 
'Jag vet faktiskt inte hur det kommer sig att ett konstnärligt engagemang har starkare betydelse än andra aktiviteter,' sa forskningsledaren Rosebud [O] Roberts i en intervju med Pacific Standard. 'Det kan vara så att dessa aktiviteter alla spelar en särskild roll för att hålla våra hjärnceller stimulerade och att de hjälper till att skapa nya vägar i hjärnan.'" Just det senare kan jag personligen intyga efter att många av mina egna mentala förmågor utvecklats av att jag fick konst på recept 1995. Det visade senast de undersökningar som gjordes av mina förmågor på Orup sjukhuset. Neuropsykologen konstaterade att jag "ligger inom normalvärdena gällande allt nu" trots de allvarliga skador jag hade som innebar att jag tidigare presterade väldigt mycket under normalvärdena! Jag minns t ex ett test där jag helt bortsåg från allt på vänster sida i testet pga mina högersidiga hjärnblödningar.
"'Eller så kanske ett fortsatt engagemang gör att en person en högre kognitiv reservkapacitet, som gör att alternativa hjärnceller kan ta över funktioner från de celler som inte längre fungerar.'  
Fast studien är relativt liten, så visar resultaten sådant som anats i många år. 2014 publicerades forskning av open-access tidskriften PLOS ONE, som också utvärderas av kollegor, som funnit 'en betydande förbättring av mental återhämtningsförmåga' bland äldre mellan 62 och 70 års ålder som gick konstkurser. 2011 gjordes en studie vid University of Glasgow fsom visade att virkning kan hjälpa äldre hjärnor på samma sätt.  
Givetvis nå samma framgång... Oberoende av talang så visar forskning allt mer att det vore dumt att inte ens försöka", 

Inga kommentarer: