tisdag 15 december 2015

Lycka ger inte säkert långt liv

Attans, förra veckan läste jag en artikel om att en ny studie visar att lycka inte nödvändigtvis leder till ett längre och friskare liv. I o f s, tycker jag att det är lite att jämföra äpplen med päron, för det jag egentligen ser som viktigast är att man är lycklig och frisk så länge man lever och om man gör det som på Okinawa så kommer man troligen även att leva länge.
mitt recept på lycka från Pigkammaren
ger ett långt liv bara ihop med bra kost och motion
Låt oss dock ändå titta på artikeln som berättar att forskare har följt över en miljon medelålders kvinnor i Storbritannien under tio år och att de kvinnorna fått skatta sin egen lycka. Dr Bette Liu vid australiska University of New South Wales ledde studien för forskare vid University of Oxford. Den utfördes för Million Women Study programme, ett projekt i Storbritannien som består av en miljon kvinnor som är 50 eller mer och har som mål att undersöka om olika fortplantnings- och livsstilsfaktorer påverkar kvinnornas hälsa.
Studien visade inte på någon ökad risk för tidigare död hos de kvinnor som allmänt kände sig mindre lyckliga eller t o m var missnöjda med livet. Däremot fann studien en koppling mellan sjukdom och ohälsa och hur lycklig man känner sig.  
– Sjukdom gör dig olycklig men olycka i sig gör dig inte sjuk, säger Bette Liu, i ett pressmeddelande. Kvinnorna i studien fick själva skatta hur ofta de kände sig lyckliga, stressade, avslappnade och om de hade kontroll över tillvaron eller kände sig avslappnade under tio års tid. "Samtidigt samlade forskarna in uppgifter från kvinnornas sjukhusjournaler. Efter att studien avslutades och all data skulle sammanställas hade forskarna information om 700 000 kvinnors självskattade lycka och deras faktiska sjukdomar och sjukhusvistelser under tio års tid.
Bland de kvinnor som skattade sin lycka lågt fanns en tydlig koppling till att de redan när studien startade hade dålig hälsa, rökte, hade låg fysisk aktivitet och levde ensamma. Men tio år senare kunde forskarna inte se någon ökad dödlighet bland dessa kvinnor jämfört med de kvinnor som i allmänhet var nöjda med livet.

Forskarna bakom den nya studien menar att tidigare forskning som visat att lycka har en effekt på hälsa och överlevnad har blandat ihop orsak och verkan. Att vara sjuk leder till att man blir olycklig och forskarna pekar på att det ofta finns ett samband mellan ett allmänt missnöje i livet och livsstilsfaktorer som i sig är negativt för hälsan, som till exempel rökning."
Det är något jag ser som ganska självklart. liksom att jag anser att självskattninar är väldigt svåra att jämföra, eftersom de ger de subjektiva upplevelserna av en situation som ingen utifrån egentligen kan förstå.
"Mikael Landén, professor inom psykiatri på Karolinska Institutet har inte varit involverad i studien men menar att studieresultaten bidrar med en viktig aspekt vad gäller sjukdom och lyckobefinnande, allra minst med den allt växande trenden med självhjälpsböcker.
– Den här studien visar på ett övertygande sätt att olycka inte är kopplat till ohälsa och jag tycker att det är ett viktigt bidrag. Det har nästan varit en för stor inverkan av så kallade lyckoprofeter som nästan skuldbelagt de som är sjuka, säger Mikael Landén".som alltså tolkar studien från i princip motsatt vinkel, Jag kan verkligen hålla med honom om det, för när människor kommer med "välmenande råd" är det lätt att som sjuk tolka det som kritik mot vad en själv göt.
En annan invändning till studiens upplägg är, precis som jag tar upp tidigare, att lycka här skattas som en helt subjektiv faktor och alltså blir svår att mäta och jämföra. Landén ser däremot inga problem med hur forskarna i studien genomfört den.  Han menar att
 – Det är notoriskt svårt att studera llycka för det går inte att mäta. Men det kan inte finnas något bättre sätt att skatta den än att fråga personer om hur de upplever det, säger han till SVT.

Inga kommentarer: