måndag 16 november 2015

Frihet, realism och provokation

Det känns tryggt att bo där många säger att pengar inte har någon betydelse. Det innebär att de alltid haft mat på bordet utan att behöva försaka annat livsnödvändigt, som t ex medicin. Det är inte alla förunnat ens här, som lyckoforskaren Bengt Brülde vid Göteborgs universitet konstaterade 2011: "Vi har en bild av hur lyckan ska se ut och den bilden, som ofta också är exakt och detaljerad, är svår att göra sig kvitt. Det är det starkaste argumentet för att inte satsa på materiella ting och pengar. Den visar hur meningslöst det är att sträva mot materiella mål. Samtidigt krävs en viss standard för att vi ska känna lycka. Vi är lyckligare i den rikare delen av världen"
Min sparbössa med Joakim von Anka
vaktande sin skattkista noga. En 
ogin person trivs knappast med livet
Jag kan dock provoceras enormt av när folk menar att frihet inte har med pengar att göra. Det är bara sant för de som redan har pengar till sina basala behov. Att föraktfullt säga att lönearbete inskränker ens frihet känner jag är ett hån mot alla som inte får det att gå ihop varje månad. Jag tycker helt enkelt inte att de är realistiska i sitt resonemang. Något som även forskningen visar på.

Inga kommentarer: