lördag 14 november 2015

Beskärning av vinet

Härom dagen beskar jag mitt ena vin, det gröna (just det är en mening jag aldrig trott att jag skulle yttra - tsssss!). Tänk att jag har hela två egna vinplantorMerlot, som jag köpte förra hösten och skördat en hel del av och så fanns redan en grön, Bianca, som jag skördade en klase av ifjol, men som det inte kommit något alls på i år. Jag har nu förstått att det beror på att den inte beskurits, vilket är nödvändigt när plantan är 3-4 år gammal för att den helt enkelt ska ha kraft kvar till att producera druvor och inte bara växa så mycket som möjligt.
Jag läste mig till att man ska beskära kraftigt så att alla kvar varande grenar får så mycket ljus och värme som möjligt. Så även om det känns läskigt att sätta sekatören i arbete så innebär det att vinplantan mår bättre och därigenom ger mer skörd.
"Beskärning behövs normalt inte förrän vinrankan är 3-4 år gammal", så jag antar att plantan är så gammal nu. Därefter ska "man välja ut ett antal långa, kraftiga grenar, helst grenar med många sidogrenar." Grenarna ska så bindas fast vid "pergola, mur, staket eller annan form av stöd." Det är allra bäst vid  en mur med söderläge så att dessa grenar får mycket ljus och värme.  De grenar som inte bundits fast ska så avlägsnas helt, så att de grenar som är fastbundna bildar vinrankans grundstomme de kallas huvudgrenarna. Alla grenar som växer ut från huvudgrenarna ska så klippas ned till ca 10 cm. Just den delen ska sedan upprepas varje vinter.
Denna Bianca-druvklasen kom på plantan ifjol
"Huvudgrenarna kommer att fortsätta ge druvor i åratal.  I takt med att vinranka blir äldre rekommenderar vi emellertid att man binder fast en ung gren från tid till annan för att på så sätt skapa en ny huvudgren [genomgående mina kursiveringar] som kan ersätta den äldre. Detta föryngrar vinrankan. När man skapar en huvudgren skall all frukt från grenen avlägsnas under det första året. Detta bör också göras med en huvudgren som tillåts växa längre och där samtliga druvor först avlägsnats från den nya delen.
Vinrankor bör beskäras på vintern. November och December är de bästa månaderna, eftersom saven börjar stiga tidigt på våren och beskärning under den perioden får vinrankan att blöda. Hursomhelst besväras växten sällan av detta, så om du har glömt att beskära i november-december går det fortfarande bra ända fram till mars månad.

Beskärning på sommaren  Unga skott (sidogrenar) utvecklas på vinrankan under tidig sommar. Sommarbeskärningen kan starta så snart som druvklasarna börjar dyka upp genom att man klipper ned de grenar som bär frukt till tredje eller fjärde bladet från klasen. Om en sidogren har fler än en klase, skall klasen eller klasarna som är längst bort från huvudgrenen avlägsnas. Allteftersom vinrankan fortsätter växa och bilda nya skott skall sommarbeskärningen fortlöpa och utföras varannan vecka under tillväxtperioden.
Vissa blad runt klasarna kan också avlägsnas för att få igenom mer solljus. Tag inte bort alltför många blad.
Ju nordligare klimatet är, desto fler blad behövs för att ge vindruvorna sin sötma.
Uttunning kallas metoden att klippa av ett par druvor från varje klase. Det var tidigare en allmän metod i samband med vinrankor i växthus, eftersom de återstående druvornas utveckling därigenom stimuleras; dock är det inte nödvändigt när det gäller vinrankor som växer utomhus.
I alla händelser rekommenderar vi att några klasar avlägsnas helt i augusti. Ju fler klasar som avlägsnas, desto sötare och mer välsmakande blir de återstående druvorna.
Vänta dock tills druvorna har slutat växa innan du gör detta. Så snart tillväxtperioden är över börjar mognadsperioden. Under denna tid blir druvorna inte större men sockerhalten ökar. Under juni/juli växer druvorna fortfarande. Om man tunnar ut dem för tidigt blir druvorna vattniga i stället för söta." Mycket att komma ihåg!

Inga kommentarer: