torsdag 19 november 2015

Choklad tre gånger bättre än medicin mot hosta!

Än en gång har det visat sig hur fantastiskt bra det är med choklad. Rubriken Choklad tre gånger bättre mot hosta än medicin konstaterar något som varit helt okänt för mig, tills jag ser den. Artikeln är dock hela elva år gammal, så det var en oerhört tur att jag hittade den. För det kan ju omöjligt vara annat än sant, eller hur?
Enligt artikeln är det ämnet teobromin, som också är känt för sin allmänt stimulerande effekt, som är verksamt mot hostan. Studien gjordes på Imperial College London och fann, utöver att choklad alltså fungerar tre gånger bättre mot ihållande hosta än traditionella mediciner, också att kakao inte heller ger några av de biverkningar, vilket vanliga hos hostmediciner gör.
En viss typ av hosta kan pågå långt efter virusinfektionen som satte igång den och det gör det svårare att verkligen bli frisk. Om man däremot lyckas häva hostan blir möjligheterna att bli frisk större. I studien fick försökspersonerna såväl teobromin som kodein, som oftast används i hostmediciner, och givetvis även placebo.
Hosta framkallades hos de friska försökspersonerna med hjälp av ämnet capsaicin, som också är vad som gör chili stark. Det det används ofta inom forskningen för att vi ska hosta när hostmediciner ska testas. I studien mättes hur mycket capsaicin som behövde ges för att framkalla hostan, när de testade de olika hostdämpande medlen.
Resultatet visade att det krävdes tre gånger så mycket capsaicin till de som fått kakao innan de började hosta. Kakaons teobromin visade sig dämpa aktiviteten hos de nerver som satte igång hostan. Försökspersonerna fick motsvarande två koppar choklad i studien och det bästa är just att teobromin inte ger inte några biverkningar alls. Kodein däremot orsakar bl a sömnighet och förstoppning.
- Det betyder att man inte behöver ha några inskränkningar i förskrivningen. Exempelvis ska annars personer som kör eller hanterar stora maskiner inte äta kodein. De kan dock utan problem ta kakaons teobromin. säger professor Maria Belvisi vid Royal Brompton Hospital, som är en av forskarna bakom studien
 -Det finns också möjlighet att ge mycket större doser än man kunnat göra med kodein. fortsätter hon, som är en av forskarna bakom studien, som gjorts vid forskningscentret Imperial College London,  tillsammans med läkare från två brittiska sjukhus och ett företag i Budapest.
Jag antar att det bör fungera minst lika bra att även dricka två koppar choklad istället. Då får man ju även den goda smaken på köpet och biverkningar bör det inte heller bli några alls.

Inga kommentarer: