måndag 16 juni 2014

Margareta-legenden i Hackås kyrka

Som jag nämnde igår har jag besökt Hackås kyrka. Den är den enda bevarade absidkyrkan i norra Skandinavien. Det är den halvrunda delen bakom altaret som är absid-delen och hela kyrkan har fantastiska kalkstensmålningar som upptäcktes vid en restaurering 1923! De visar Legenden om heliga Margareta och berättar historien om hennes martyrskap. 
Hackås kyrka ligger vackert och den äldsta, absid-
delen (den runda längst till vänster) är från 1100-talet

Legenden berättar att hon var enda dotter till den hedniske prästen Theodosius från Antiokia i Mindre Asien. Redan tidigt blev hon kristen, tack vare sin amma. Vid femton års ålder blev hon bortrövad av en romersk hövding vid namn Olybrius, som på kejsarens uppdrag förföljde de kristna i Pisidien. När Olybrius fick veta att Margareta  var kristen gav han befallning om att hon skulle hängas och torteras med vassa gissel och järnkammar. (Till hennes attribut hör därför en kam.) Hon kastades i fängelse, dit vatten och bröd smugglades till henne av just amman. Legenden fortsätter med berättelsen om hur djävulen en dag visade sig för henne i gestalten av en fruktansvärd drake och att den hotade att sluka henne. Med korsets tecken drev hon dock draken  på flykten. Enligt en version ska hon ha blivit uppslukad av draken, men räddad av att korset i hennes hand växte till ett träd, som sprängde draken mitt itu.
Hackås kyrka har fantastiska väggmålningar, som är
Norrlands äldsta bevarade kalkmålningar. Ännu färgstarka!
Legenden berättar också att Olybrius först ska ha försökt bränna henne på bål och sedan försökt dränka henne i ett kar med vatten, med händer och fötter sammanbundna. (Väldigt likt hur man senare avgjorde vilka som var häxor och inte, måste jag påpeka...) Den helige Ande kom dock i en duvas skepnad och befriade henne. Därför tillhör även duvan till hennes attribut.
Olybrius pinas av djävulen som avslutning på Margareta-
legenden. Motiven ur  Margareta-legenden dateras från ca
1275 Bild lånad från www.svenskakyrkan.se
Till slut befallde Olybrius att Margareta skulle halshuggas med svärd, vilket också skedde år 304. Från hennes dödsstund berättas att Gud som svar på hennes bön gav löfte om att barn, som föddes i hus helgat till hennes minne, inte skulle födas lama, blinda eller stumma. Därför betraktades Margareta som barnaföderskornas skyddshelgon. Hon var även skyddshelgon för bönder och anropades vid åskväder, som ansågs åstadkommas av en helvetisk drake. Tack vare hennes seger över draken blev hon alltså en kvinnlig motsvarighet till S:t Göran. En legend menar faktiskt att hon var den prinsessa, som S:t Göran räddade från draken. Hon avbildas i konsten gärna med en krona, men det beror främst på att hon ses som en av virgines capitales [huvudjungfrurna]. Hon räknas också till en av de fjorton nödhjälparna.
Hattarna på denna målning måste vara ditmålade senare
med tanke på att hattar inte ens fanns på 1200-talet...
En annan tolkning av legenden berättar att Margareta som ung kristen vägrade att gifta sig med den hedniske romerske kejsaren Olybrius. Det var denna äktenskapsvägran som resulterade i tortyr och många smärtsamma prövningar av Margareta, liksom av många under från Gud som hjälpte henne. Till slut blev hon avrättad och helgondramat avslutas med att Olybrius möter sin bödel i djävulen själv.
Margareta betyder ”pärlan” [av grekiskans margaron, pärla] och har namnsdag den 20 juli, då det brukat hållas Margareta-mässa ända sedan pilgrimernas tid. Greta, Margit, Margot, Märta är några kortformer av Margareta.Vid Hackås kyrka leder också Pärlstigen till en Margareta -källa, precis som det finns en Maria-källa i Marieby.

Inga kommentarer: