fredag 11 april 2014

Skydda bönder!

"Övertyga en bonde  Ju fler vi är som väljer bort giftbesprutad mat, desto fler bönder slipper utsättas för farliga insektsgifter i sitt arbete. Den omtanken tackar vi för. Plus att miljön och djuren inte behöver stryka med och din kropp blir renare.   Plötsligt känns allt annat än ekologiskt ologiskt"
Bild och text från Matfusket

Inga kommentarer: