onsdag 9 april 2014

15 hälsoeffekter av att dansa och se andra göra det

Vilka goda egenskaper dans har är något jag skrivit om tidigare och nu har det kommit ytterligare bevis på det och på alla fördelar det leder till. Se rutan nedan! Det är är forskaren i kulturhälsa och medicine doktorn i socialmedicin vid Uppsala universitetEva Bojner Horwitz, som jag också skrivit om för snart två år sedan, som nu visat att dans minskar stress, förbättrar minnet och dessutom lindrar ångest och smärta. Det liknar också vad Peter Lovatt, chef över och skapare av enheten för danspsykologi vid universitetet i Hertfordshire visade redan i augusti 2011. Expressen skrev den 28 mars: "Nu är det bevisat. Dans kan göra dig gladare, friskare och smartare. Dessutom kan [det] räcka med att bara titta på andra som virvlar runt i en vals.  Dans är rena hälsokuren. Nu har man kunnat bevisa att dans kan minska smärta, aggression, stress och ångest. Den kan förbättra minnet och rörligheten, öka koncentrationen och inlärningsförmågan. Dansen gör oss också mer kroppsmedvetna och kreativa samt ökar vår livsenergi och självkänsla."

De 15 hälsoeffekterna, faktaruta från Expressen
Eva Bojner Horwitz har "undersökt hur dans påverkar oss fysiskt, psykiskt, emotionellt och biologiskt. I studien undersöktes en grupp kvinnor med utmattningssymtom och kronisk smärta. De fick dansa i 90 minuter en gång i veckan under sex månader. Det gav resultat, både på kort och på lång sikt. Deras smärtproblem minskade och deras rörelser blev mjukare och mer nyanserade.
- När rörelsemönstret blev mer nyanserat så blev också patientens förmåga att utrycka [sic! uttrycka] och verbalisera sina känslor mer nyanserad, säger Eva Bojner Horwitz och berättar att stressen minskade hos kvinnorna i dansgruppen. Den fria, improviserade dansen är den mest effektiva.
- Ju mer styrd en aktivitet är, med regler eller koreografi, desto mer förlorar du känslan av att bli drabbad av dina känslor. De djupare emotionella effekterna får vi lättare tillgång till när vi utövar, eller tittar på, fri, improviserad dans.
Fyra 14-åriga ballerinor i Svansjön på Storsjöteatern.
Jag dansar längst fram till höger. De andra tre tjejerna
dansade jag med i runt ett decennium.
I pardans är man medvetet närvarande i sin kropp och får en djup, emotionell inlevelse. Samtidigt tränas man i att läsa av och kommunicera med sin partner. När man dansar får man en ökad tillgång till sin kroppsliga rörelserepertoar. Det i sin tur påverkar också våra känslor. Det betyder att om vi tittar på personer som  sig komplicerat kan vi också stimulera vår egen förmåga att differentiera våra känslor. Det kan tyckas märkligt att effekten är lika stor oavsett om vi tittar på dans eller själva dansar [min kursivering], men forskning visar att det kan vara så.
Det duger bra att titta på dansen också, som här på Jamtli dansbana!
- Det är lika stimulerande för energisystemen i kroppen. Det har med medveten närvaro att göra och hur pass tillgänglig du gör dig. Det behöver då inte spela någon roll om du tittar på film eller beskådar dansen i verkligheten. Så det är inte omöjligt att läkarna kommer börja ordinerar dans framöver, men det viktigaste är att börja med dans i skolorna understryker Eva Bojner Horwitz. Inlärningsförmågan minskar om du inte har kontakt med din känslohjärna."

Inga kommentarer: