söndag 29 april 2018

Mögelgifter i bl a kryddor o nötter

Jag har alltid inbillat mig att bäst före-datumet på t ex kryddor inte är något att bry sig om med tanke på att kryddor ofta används för konserverandet av råvaror. Att för mycket mat slängs helt i onödan eftersom vi istället bör använda oss av näsan för att avgöra om den är ätbar eller ej. Nu har jag dock fått omvärdera det totalt. Detta efter att ha läst det Livsmedelsverket skrivit om att: "Vissa mögelsvampar kan bilda mögelgifter [som redan 2008 uppmärksammades som farligare än väntat] som kan orsaka negativa hälsoeffekter hos människa och djur. Mögelsvamparnas livsmiljö avgör i hög utsträckning om det bildas mögelgifter. Faktorer som påverkar är bland andra temperatur, fukt, surhetsgrad och tillgång på syre. Viktiga mykotoxiner är aflatoxiner, fumonisiner, ochratoxin A, patulin och thrichotecener...
Paranötter har hög proteinkvalitet samt innehåller selen (två paranötter om dagen täcker det rekommenderade
dagsbehovet) och zink
 Aflatoxiner återfinns huvudsakligen i importerade livsmedel, till exempel i nötter, majsprodukter, ris, kryddor och torkad frukt som produceras i områden med ett tropiskt klimat [genomgående mina kursiveringar] där Aspergillus-arter [sic! aspergillos] är vanligt förekommande. Aflatoxin M1 kan förekomma i mjölk hos djur som ätit foder innehållandes aflatoxin B1. Ochratoxin A förekommer i spannmål, kaffe, vin, russin, torkade baljväxter, kryddor mm. Via foder, som innehåller kontaminerad spannmål, kan toxinet överföras till vissa livsmedel av animaliskt ursprung, främst njure, lever och blod. Patulin bildas av vissa mögelsvampar som infekterar frukt och bär och mögelgiftet påträffas därför huvudsakligen i frukt- och bärprodukter. I Norden är spannmål ofta infekterade med arter av Fusarium...
Exponeringen är beroende av halterna i maten samt mängden av kontaminerad mat som konsumeras. De mögelgiftr [sic!] som bidrar mest till exponeringen hos svenska konsumenter är de som förekommer i våra baslivsmedel, såsom spannmål och ris. Torkad frukt, nötter och kryddor kan innehålla Aflatoxin och Ochratoxin A, men medelkonsumtionen av dessa matvaror är låg och därmed begränsas exponeringen. Man kan själv minska exponeringen genom att [mycket logiskt!] undvika att äta nötter och torkad frukt som ser missfärgad och mögelangripen ut. Eftersom vi äter olika mycket av olika livsmedel kan ett gränsvärde vara högre i till exempel nötter än i spannmål. Det viktigaste är att livsmedelsproducenterna håller sig under de gränsvärden som finns för respektive mögelgift och livsmedel." Har därför nu rensat bort alla kryddor och nötter vars Bäst före datum passerats för säkerhets skull.

Inga kommentarer: