onsdag 13 september 2017

Poesi-reaktioner i kroppen som på sex

SvD rapporterar om att forskare vid Max Planck-institutet i Frankfurt har undersökt hur reciterade dikter påverkar den som lyssnar och kan nu bevisa att poesi kan skapa fysiska reaktioner som liknar dem som vi upplever när vi lyssnar på musik eller har sex.

accumbenskärnan på bild från Wikipedia

Studien bevisar ordens makt: "Friedrich Schillers definition av att bli rörd, som 'den blandade känslan av lidande och lidandets lustkänsla'. Kombinationen av negativa känslor och njutning, spänningen mellan lust och olust, kallas också för tragedins paradox och ifrågasätter varför vi människor tycker om att ta del av kulturuttryck som orsakar oss skräck, förtvivlan och oro. 

Genom att visa på ökad negativ påverkan, som kunde mätas i ansiktsmusklernas aktivitet, och en samtidig aktivering av belöningssystem i hjärnan har nu forskarna vetenskapligt kunnat stödja Schillers definition.
Studien visar att deltagarna hade lättare att minnas den del av en dikt där de upplevde rysningar eller fick gåshud. Att bli känslomässigt påverkad är alltså något som kan vara positivt för inlärningen och skulle kunna utnyttjas betydligt mer i utbildningssammanhang." Som jag även skrivit om tidigare är alltså det vi på något sätt berörs känslomässigt av och det som upptar våra sinnen enklare för oss att minnas. Våra sinnen hjälper vår kognitiva förmåga!

Inga kommentarer: