måndag 11 maj 2015

Aktivitetsbalans

Något jag tycker är lite roligt på Orup är att strategier jag "utarbetat själv", men givetvis med vägledning från Solliden rehab, under de dryga tjugo år som gått sedan min olycka visat sig ha namn jag ö h t inte hört om.
Exempelvis Budgetera med orken, brukar jag prata om att jag behöver göra för att orka med sådant jag tycker är kul. Det heter på proffsspråk tydligen Aktivitetsbalans och det är ett inte bara livsnödvändigt för mig och andra med hjärnskador utan ett "ett centralt begrepp inom arbetsterapi och aktivitetsvetenskap". Det är något jag tycker är helt fantastiskt egentligen,
bild lånad från www.neocreo.net
Så här står det t ex på Region Skånes hemsida: "För att uppleva hälsa behöver man ha en balans i livet, mellan aktivitet och vila. Att ha aktivitetsbalans betyder att man har en bra variation mellan olika dagliga aktiviteter, och att mängden aktiviteter är hanterbara i förhållande till hur mycket tid du lägger på dem." Du kan läsa mer om det inom arbetsterapin här.

Inga kommentarer: