fredag 10 januari 2014

Musik universalmedel bättre än idrott för hälsan visar neurologisk forskning

Något jag misstänkt länge presenterades i november av svenska Yle, Nämligen att musik är bättre än idrott av den egentligen helt självklara anledningen att musik stimulerar hela hjärnan.

"-Musik är hjärnans bästa vän - den öppnar upp igenslammade nervbanor och gör en beredd att ta emot andra utmaningar. Det säger vetenskapsjournalisten och musikredaktören Minna Lindgren till Yle, när hon föreläste i Vasa under just rubriken Musik är bättre för hälsan än idrott.
- Under de senaste 15-20 åren har man i Jyväskylä och Helsingfors undersökt vad som händer i hjärnan då man spelar eller sjunger. Därifrån kan man allvarligt säga att musik är mycket mera hälsosam än idrott, säger hon. Hjärnan är uppdelad i olika delar som sköter om olika saker: språk, känslor och så vidare. Men musiken, den aktiverar hela hjärnan.
- Forskarna vet inte varför, men de har kunnat påvisa det, tack vare modern teknologi.  Musiken är något av en universalmedicin [min kursivering].  Musik har visat sig vara effektiv mot många åkommor, säger Minna Lindgren.
eget montage
- Om man har smärtor så hjälper musiken, om man är deprimerad så piggar musiken upp, om man har svårt att somna eller är för sömnig så hjälper musiken!  Det gäller ändå att välja rätt sorts musik efter situationen. Vid den forskning som har utförts är det ändå inte musiken som varit det centrala, utan patienterna har fått välja sin egen favoritmusik. Det är inte fråga om musikforskning, utan hjärnforskning.
- Vid försök på djur har det visat sig att klassisk musik innehåller mer information än populärmusik och de mätbara effekterna blir starkare. Då man i USA undersökte möss så reagerade de allra bäst på Verdis opera La Traviata!
  Minna Lindgren efterlyser mera musik i skolan. 15 minuter musik i början av dagen skulle öppna upp hjärnans nervbanor.
- Det hjälper koncentrationen, att orka sitta ner hela dagen, att lyssna och förstå, och det är bra för finmotoriken och abstrakt gestaltning.  Undersökningar har visat att musikers hjärnor skiljer sig från 'vanliga' människors: främre delen, som styr empati och koncentration är större. Där finns kontroll, abstrakt tänkande och planering - sånt är lättare för musiker.
- Nu ska man bara inte tänka att musiker är intelligenta, utan på vad musiken och möjligheten att spela ett instrument kan göra för ett barn.  Ett barns hjärna utvecklas och växer och att då 'gympa' hjärnan med musik hjälper barnet att utvecklas. Och det gäller inte här att drilla fram nya underbarn, en ny Mozart.
- Det räcker väl att spela blockflöjt, säger Minna Lindgren."

Inga kommentarer: