söndag 21 april 2013

Nya perspektiv

Att vårt perspektivsaker och ting påverkar det mesta i våra liv och även lyckan är helt klart. Inom konsten är det t ex vanligt att vända på det man ska avbilda, för att det då blir mycket enklare utan alla förutfattade meningar om hur det bör se ut. Då ser man plötsligt tydligare hur linjespelet, skuggor och högdagrar verkligen tar sig ut i verkligheten.
Ibland måste du se på livet
ur ett helt annat perspektiv
Talande bild från www.thethingswesay.com
Nu är det ju inte alltid möjligt att exempelvis vända ett landskap upp och ned, men då kan man ta till ett annat knep. För att "koppla bort" de förutfattade meningarna bör man istället för att koncentrera sig på motivet uppmärksamma mellanrummen i det. När det handlar om en modell bör man alltså istället för att tänka att man tecknar en arm och en midja fokusera på mellanrummet som uppstår mellan armen och midjan. På en gång "förvandlas" kroppsdelarna då till linjer och skuggor. Anledningen till det är att när vi tänker (=benämner) att vi ska måla en arm aktiverar vi vår logiska vänstra hjärnhalva. Om vi däremot bara tecknat av en obestämd form tvingar vi oss själva att noga observera det vi vill avbilda och använder vår kreativa högra hjärnhalva. (För vänsterhänta kan hjärnhalvorna vara ombyttamen det har ingen betydelse eftersom principen är densamma även om du målar med vänster hand. Det är f ö ett annat knep för att tvinga den kreativa hjärnhalvan att ta över: om du använder "fel" hand kan omöjligt logiken hjälpa dig.)

På samma sätt måste vi ändra fokuset för att kunna bli lyckliga. Vi måste då lära oss att de enda vi kan förändra är oss själva och därigenom upphöra att bli irriterade över andra. För att kunna göra det är det viktigt att kunna tänka sig in i den andres perspektiv. Det blir egentligen på samma sätt som när man vänder en bild, eller skiftar fokus för att lättare kunna se hur den egentligen ser ut. Fokusera främst på dina egna reaktioner när du blir upprörd och försök bortse från det du inte kan påverka. Lycka till med den nya perspektivfokuseringen! 

Inga kommentarer: