onsdag 9 november 2016

Musik påverkar barns utveckling positivt!

rapporterade i april om hur bra det är med musik för barns utveckling, vilket jag är säker på att ha läst och hört om även tidigare.
Exempelvis har det visat sig att den musik modern lyssnar på redan under graviditeten påverkar fostren så att de rörde de på munnen och tungan som om de försökte tala eller sjunga när de fick höra ett musikstycke. Det är en spansk forskningsrapport vid Instituto Marquès i Barcelona som visat att foster kan uppfatta ljud så tidigt under graviditeten som redan i vecka 16!
I filmen kan du se de underbara bilder på ofött barns reaktion på musik

Tidigare forskningsrön har påstått att det mänskliga hörselsystemet utvecklas först vid 26:e graviditetsveckan, men det motbevisas med den aktuella studien som forskarna visar att ofödda barn reagerar på musik redan tio veckor dessförinnan.
studien vid Instituto Marquès i Barcelona, deltog 100 gravida kvinnor och de fick musik uppspelad intravaginalt (via vaginan) för deras foster och så studerades tredimensionella bilder (se filmen ovan) av forskarna, som kunde se hur musiken fick fostren att reagera. Fostren svarade på musiken med att uttrycka rörelser med hjälp av munnen och tungan, "precis som om de försökte säga något eller sjunga en sång.
Det visar att det är möjligt att kommunicera med fostret och att musik stimulerar utvecklingen av hjärnans språkcentrum. Man kan därför säga att lärandet börjar redan i livmodern." Det här (okt 2015) var första gången som det lyckades att framkalla rörelser hos fostret med yttre påverkan och försöken innebar också att forskarna kunde utesluta dövhet hos fostret. Resultaten från studien kommer även at kunna användas till att utveckla ultraljudsundersökningar. Tack vare utrustningen som forskarna utvecklade för den vetenskapliga studien, finns nu också ett effektivt sätt att överföra ljud till barnet i livmodern för att kunna stimulera barnet innan födseln.
Musik av Mozart visade sig vara mest populärt och Mozart-effekten är omtalad också gällande annat. De musikstycken som framkallade flest reaktioner hos fostren var Mozarts Eine kleine Nachtmusik. som hela 91 procent av fostren reagerade med att röra på munnen till och 73 procent reagerade genom att räcka ut tungan. 
bild lånad från Vetenskapsradion 
Vetenskapsradion  rapporterade dock om att små barn kan lära både lättare och bättre genom att lyssna på musik och därigenom känna igen rytmen i tal. Det kan också ha betydelse för barnets kognitiva utveckling, dvs av t ex minne, logik, inlärning, uppmärksamhet, koncentration, problemlösning, simultankapacitet, språklig förmåga och orienteringsförmåga..
"Forskare [T. Christina Zhaoa och Patricia K. Kuhl vid University ofWashington i Seattle] lät 20 bebisar delta i ett antal korta lekstunder med musik, där barnen med hjälp av sina föräldrar fick klappa takten till musik.  
Sedan jämförde de barnens hjärnaktivitet med en grupp barn som fått leka lika länge och lika många gånger med bilar och klossar, men utan musik [genomgående mina kursiveringar]. Forskarna kunde då se att bebisar som lekt med musik lättare kunde urskilja och förutspå mönster i både musik och tal. 
Resultatet visar, enligt forskarna, tydligt vikten av musik för barnets utveckling av att tänka, förstå och lösa problem." Just det; mer musik till alla!

Inga kommentarer: