lördag 14 maj 2016

"Korpar intelligenta som schimpanser"

Jag följer bloggen Korpgluggen - corvid research och blev därför glad när jag läste och hörde om deras forskningsprojekt vid Lunds universitet som visar att "Kråkfåglar är lika intelligenta som människoapor fast de har så mycket mindre hjärnor." I a f enligt pressutskicket från Lunds universitet, men i gårdagens Vetenskapsradion togs problemet med just den formuleringen upp, då testet främst mäter "bara hur bra en individ är på att göra just ett IQ-test." Det kan du höra här."
Bild lånad från Korpgluggen - corvid research
Projektet togs även upp internationellt bl a hos Royal Society Open Science om Lunda-gruppen
som bl a samarbetar med University of Oxford och Max Planck Institute for Ornithology. Studien heter: Ravens, New Caledonian crows and jackdaws parallel great apes in motor self-regulation despite smaller brains och där presenterar Can Kabadayi och Mathias Osvath från Lund med forskarkollegorna Lucy Taylor vid Oxford i England och  Auguste von Bayern vid såväl Oxford  och Max Planck Institute for Ornithology i Tyskland. bevis för att kråkfåglar är lika grundläggande pragmatiska inom kognitiva förmågor som människoapor.
Studien gjordes i stor skala och innefattade 36 djurarter och jämförde motorisk egenkontroll för dem alla, vilket visade att den absoluta storleken på hjärnan kunde förutsäga deras prestation. Människoaporna lyckades bäst och bara ett fåtal av de testade arterna var fåglar. Med tanke på fåglars små hjärnor, rent absolut, har de ett väldigt anpassningsbart beteende, deras motoriska egenkontroll krävde därför närmare studier.
Kråkfåglar har den störta hjärnan, relativt sett bland fåglarna, fastän de är små med absoluta mått, samtidigt som de har sådan rörlighet i sina kognitiva förmågor för att vara djur, därför gjordes studien på korpar, Nya kaledonienkråka  och kaja  testades med s k  Cylinder uppgift.
Resultatet visade att kråkfåglarnas prestationer inte gick att skilja från människoapornas, trots deras väldigt mycket mindre hjärnor och att både den absoluta och relativa hjärnans volym är pålitligt för att förutspå förmågan hos fåglar."
Också Vetenskapens Värld tog upp studien  29 april med orden: "Kråkfåglar har mycket mindre hjärnor än människoapor, men är ändå lika intelligenta." Deras slutsats är dock att andra faktorer än hjärnstorleken har betydelse för just intelligensen, "åtminstone när det gäller kråkfåglar. Efter att ha låtit korpar, kajor och Nya Kaledoniens kråkor göra samma intelligenstest som tidigare använts på 36 andra djurarter är lundaforskarna som ledde studien imponerade över hjärnornas effektivitet hos dessa fåglar.
Testet går ut på att placera mat inuti en genomskinlig cylinder och se om försöksdjuret är smart nog att försöka komma åt maten via öppningarna på cylinderns ändar. De mindre intelligenta djuren slår i stället på röret direkt på det ställe där de ser maten precis innanför.
Korparna var bäst i test — samtliga valde att gå via sidorna, trots en hjärna som bara väger 15 gram. Även kajorna och Nya Kaledoniens kråkor gjorde bra ifrån sig, de var i klass med till exempel gorillor.   Den stora frågan är varför kråkfåglar är så smarta.
– Det vet vi inte ännu. Det finns många hypoteser. Det finns till exempel hittills bara ett fåtal studier om fågelhjärnans struktur. Och det är nya studier på gång om hur stort antal hjärnceller kråkfåglar har. De kanske kan ge ett svar på varför de är så speciella, säger doktorand Can Kabadayi till TT."

På Corvidresearch skrev de 28 april om ett brett media-interesse för sin senaste studie om kråkfåglars  kognitiva förmågor  de senaste dagarna. Se gärna intervjun med Can Kabadayi, doktorand och en av författarna här:  Också Huffington post har skrivit fint om studien".
 Odens korpar Hugin & Munin som påstods se allt inom Asa-tron tycks alltså ha legat nära sanningen.

Inga kommentarer: