måndag 23 maj 2016

16 personlighetstyper

Myers Briggs Type Indicator logga
lånad från www.psychometrics.com
För ett tag sedan läste jag en artikel om personligheter av Britta Svensson i Expressen , som jag kände igen mig oerhört mycket i. Jag tror att jag har gjort personlighetstestet som avgör vilken MBTI-personlighet tidigare, men kan inte minnas i vilket sammanhang och när jag läst artikeln gjorde jag det (igen) här.
Britta Svensson skriver att "Det kan vara svårt att förstå sig på människor. Men det hjälper om man vet sin bokstavsdiagnos." MBTI-personlighet står för Myers-Briggs personlighetstest. Hon fortsätter med att berätta om Isabel Briggs Myers, som föddes 1897 som "en udda människa. Hon hade ingen formell utbildning, men när hon träffade sin blivande man, slogs hon av hur annorlunda han var mot alla i hennes egen familj. Hon började studera människors personligheter, inspirerad av den schweiziske psykologen Carl Jung. Hon arbetade fram MBTI-testet, Myers Briggs Type Indicator. Du kanske har genomgått det på jobbet, eller gjort det privat (finns på nätet)." 
"Filmstjärnan och journalisten. Två människor kan inte bli mer olika än
 Sylvester Stallone och jag [ Britta Svensson]. Jag sitter där med min
typiska INFJ-blick, håller distansen och planerar min djupsinniga artikel.
Sylvester å sin sida, som ESTP, min totala motsats, befinner sig i nuet med
alla sinnen. Jag intervjuade honom på en restaurang vid Norrmalmstorg
i Stockholm för 28 år sen. Tjusningen med att vara journalist är att försöka
förstå sig på alla bokstavskombinationer." Foto: MATHIAS LANDEFJORD
Det finns 16 bokstavskombinationer, som "hjälper den testade att förstå vem han eller hon egentligen är." Jag själv är, precis som Britta Svensson själv och sammanlagt enbart en (1) enda procent av befolkningen, INFJ. Vi är så udda typer att 99 procent av världens befolkning inte alls förstår sig på oss. Vilket i mitt fall inte (heller?) alls är oväntat, inte för att jag varit mobbad, men jag har alltid känt mig mest som en betraktare. Men, som Svensson skriver "på något konstigt sätt ändå alltid på väg åt rätt håll. Liksom många INFJ-are var det som att ett ljus tändes i mitt inre när jag fick förklarat vem jag egentligen är [när MBTI-testet berättade det]. Isabel Briggs Myers fick tanken under andra världskriget att hon ville att människor skulle förstå varandra i stället för att förinta varandra [genomgående mina kursiveringar]. Och det första steget mot att förstå andra är att förstå sig själv. Det är inte alldeles lätt. För vi är väldigt olika varandra." 
Mörker kan inte döda mörker; det kan bara ljus göra.
Hat kan inte döda hat; bara kärlek kan göra det

ett av Martin Luther Kings odödliga citat också han är
en  INFJ-personlighet, liksom de namn du hittar här
De 16 bokstavskombinationerna förklarar Svensson så här "första bokstaven handlar om man är extrovert eller introvert. Introverta kräver avskildhet för att ladda batterierna, medan extroverta får kraft av andra. Andra bokstaven är S eller N. S-människorna håller sig till fakta, medan N handlar om visioner, att se den stora bilden, att drömma och fara i väg med tankarna. Sen kommer T eller F, tanke eller känsla. --- Alla kombinationer finns, och ni kan ju tänka er skillnaden mellan en utåtriktad person som tänker logiskt och håller sig till fakta, och en inåtvänd människa som går på intuition och känsla. Den ena bor på Mars, och den andra på Venus, och det har inte alls med kön att göra. Den sista bokstaven är viktig. J eller P. J är en planerande personlighet, P är impulsiv. "
Min kanske största förebild, Nelson Mandela, är också en INFJ-
personlighet (precis som Gandhi är INFJ). Känns stort.

Bara fria män kan förhandla; fångar kan inte ingå avtal.
Din frihet och min kan inte skiljas åt
"Det finns ingen av de 16 personlighetstyperna som är bättre eller godare än någon annan. Det handlar om hur man fungerar som människa, sen kan man använda sina egenskaper i olika syften. Jag gjorde om testet nyligen, 20 år efter den första gången och fick exakt samma resultat. Man ska alltså ha respekt för sin egen personlighet, och för andras. Inte försöka ändra, uppfostra och döma hela tiden. Vi människor är komplicerade. Och väldigt olika varandra. Det handlar om våra egenskaper och sätt att fungera, inte om hudfärg, ursprung, bakgrund eller ens kön." 
Oerhört fascinerande!

Inga kommentarer: