onsdag 25 mars 2015

Filterbubblor och Facebook

Jag är en stark motståndare till att ta bort vänner som t ex verkar hysa sd-sympatier från Facebook av den enkla anledningen att jag tycker att dessa människor bör få motstånd mot sina åsikter. Risken är annars stor att de ska hamna i en filterbubbla, där ingen säger emot dem.  Just ordet filterbubbla  kände jag inte ens till innan jag läste en artikel i SvD om just det. "Breivik uppehöll sig i en online­bubbla som gjorde honom övertygad om att han hade brett stöd för sina handlingar: 'När du spenderar tid på internet, läser samma dokument och bara pratar med samma människor, då kommer du aldrig i kontakt med någon eller något som säger emot dig. Allting tycks överensstämma med din världsbild och du hamnar i en ekokammare som kan bli väldigt farlig [genomgående mina kursiveringar]. Breivik är ett exempel på när informationsbubblor blir direkt farliga. Även islamistisk extremism kan gro under liknande förutsättningar."
Filterbubbla på bild lånad från dontbubble.us
SvD inleder med: "Internet har slagit massmediernas informationsmonopol sönder och samman. Alla med nättill,gång kan i dag ta del av miljontals olika röster, från traditionella massmedier --- Inte minst har det vuxit fram en oro hos forskare och mediedebattörer kring att vi stängs in i slutna informationsekosystem eller, med Eli Parisers begrepp, filterbubblor", när de skriver om hans bok från 2011 som har just titeln The filter bubble. I den beskrev Pariser just effekten av vad som händer när våra sökningar anpassas efter våra tidigare sökningar.
"I ett nyckelexempel bad han, i samband med oljeläckan från plattformen Deepwater Horizon i Mexikanska gulfen 2010, två vänner att googla 'BP'. Den ena fann en massa information om miljökatastrofen från olika nyhetsförmedlare. Den andra fann information om investeringsmöjligheterBP:s aktie. Googles algoritmer tolkade de identiska söktermerna som vitt skilda förfrågningar. Sedan december 2009 är alla Googlesökningar personanpassade, om man inte aktivt undviker det. Sökresultaten serveras efter att Google vägt in en stor mängd faktorer som ringar in användaren: webbläsare, sökhistorik, vilka sajter man besökt på sistone, geografisk position och så vidare." Det får mig givetvis att börja fundera över just mina personliga algoritmer med tanke på att jag söker så mycket skiftande ämnen, särskilt för bloggen. De tror t ex tydligen att jag är en 28 årig frånskild kvinna som är liberal, högt utbildad och med hög intelligenskvot. De kan inte dra någon slutsats om min yrkestillhörighet eftersom jag är lika intresserad av humanism, psykologi och teknik, tätt följt av ekonomi och journalistik. Jag framstår alltså som fullständigt schizofren för Google; he-he!
Janusansikte litografi av Esaias Thorén
bild lånad från tradera.com
Tidigare skrev också SvDs Malin Ekman om Schibsteds, mediehuset som äger just SvD, "långt gångna planer på personanpassade nyheter. Med en gemensam inloggning till Schibstedsajter som Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Blocket samlas data om användarna. Ett team med erfarenheter från bland annat Facebook, Google och Twitter jobbar nu på en strategi för att personanpassa såväl annonser som nyheter. 
Personanpassade nyheter är inte utan risker. Fördjupningen i ämnen som redan intresserar oss kan komma på bekostnad av den breda nyhetsorientering vi behöver som medborgare i en demokrati. Det är mediehusen medvetna om, men det är en öppen fråga hur de i framtiden balanserar presentationen av det vi gillar att läsa och det vi behöver veta.  
I internationell debatt har man länge talat om ekokammare, slutna informationsbubblor där deltagarna förstärker varandras åsikter. I boken Echo chamber (2008) beskriver exempelvis forskarna Kathleen Hall Jamieson och Joseph N Capella hur den konservativa mediebubblan i USA --- stärker de konservativa väljarna i deras politiska övertygelser".  

Därför bör du inte ta bort folk som har andra åsikter än du på Facebook. Propagera istället för att de har fel, så kanske vi kan hjälpas åt att rädda världen från fler extremister!

Inga kommentarer: