tisdag 17 mars 2015

Danmark feb 2015

Mer än en månad efter besöker till Louisiana är det nu dags att berätta om den tredje och sista utställningen, d v s de verk ur Celia Aschers samling, som donerades till Louisiana i början av året. Tidigare har jag ju skrivit om Paula Modersohn Beckers fantastiska måleri och om Richars Mosses the Enclave.
Anselm Kiefer kallas "kolossen inom samtidskonst" och
han hade en separatutställning på Louisiana 2010-11.
Det är åtta modernistiska klassiker Louisiana erhållit till ett sammanlagt värde om 100 miljoner kronor. Donationen innehåller verk av bl a Picasso, Miró, Pollock, DubuffetKiefer, Kelly och Kandinsky.
Asger Jorn 
Celia Ascher var ansvarig för konstinköpen till Riklis-McCrory-samlingen i New York, och var även en konstsamlare privat tillsammans med sin man. New York, dit Ascher flyttat med sin man, blev det nya internationella centret för konst efter andra världskriget, Celia Ascher började samla och sprida modern konst, särskilt konstruktivistisk [nonfigurativ med utgångspunkt i futurismens maskin-hyllning]. Hon fokuserade på allt från ryssarna verksamma under första årtiondena av 1900-talet över de västeuropeiska före och efter världskrigen och fram till minimalisterna under 1960-talet.
Josef Albers
Ascher blev p g a det väldigt viktig för Louisiana. 1986 fick de en stor donation från Riklis-McCrory-samlingen och så denna donation. Louisiana fick därigenom signifikant konst från 1900-talet, liksom länkar in i den amerikanska konstvärlden. Genom åren har det blivit c:a 200 verk och ett 50-tal av dem hänger nu i samma rum.
Robert Jacobsen
Fram till Aschers död i april 2014 prydde dessa verk väggarna i hennes egna hem. Jag hade trott att utställningen skulle ha varit större, med tanke på all uppmärksamhet om den.
Mirò
Tydligen är bara den första bilden från Celia Aschers donation, medan resten är från samlingen,
Den lille Havfrue sitter kvar vid Langelinie
19 april är sista dagen för utställningen.

Inga kommentarer: