tisdag 6 maj 2014

Blod föryngringskuren?

Vetenskapens värld rapporterade igår måndag under rubriken Blod gör gamla möss unga igen. "Gamla möss blir unga på nytt, om de får ungt blod, enligt nya studier.
Tre nya amerikanska studier, som publiceras samtidigt av Nature Medicine och Science, visar att åldrandet kanske inte är en oåterkallelig process - trots allt.I den första gav forskare vid Stanford University och University of California i San Francisco, lastgamla möss (18 månader) upprepade blodtransfusioner från unga, friska tre månader gamla möss. --- De äldre mössen fick både bättre minne och blev bättre på att lära sig [min kursivering]. De blev unga på nytt, så att säga.  Det blev även de möss som ingick i de båda andra studierna, där forskare vid Harvard University i USA kopplade ihop en gammal och en ung mus, så att blodet från den unga musen forsade över till den gamla.  Även här kunde forskarna se att åldrandet tycktes gå baklänges så till vida att både muskelstyrkan och uthålligheten ökade  [min kursivering]."
Dracula. Har vampyrerna ändå
svaret till evig ungdom? 
SvD berättar vidare "Åldrandet kanske inte är en oåterkallelig process - trots allt. Det tror i alla fall de forskare som lyckats 'föryngra' möss genom att koppla samman blodsystemen hos två olika djur, ett gammalt och ett ungt, så att blodet från den unga musen forsar över till den gamla."
Vampyrmetoden fick alltså som resultat att muskelstyrkan och även luktsinnet förbättrades hos de äldre mössen. Tack vare blodtransfusionen vill säga, så forskarna tror att orsaken är GDF11, som är ett blodprotein som finns hos såväl möss som människor, hos främst unga individer. "När forskarna gav möss, vars ålder motsvarade 70-åriga människor, injektioner av GDF11 hände samma sak.
- Det här är den första demonstrationen av en föryngringsfaktor som produceras naturligt och som bromsar åldrandet i flera vävnader, säger Amy Wagers vid Harvard Stem Cell Institute i USA.
Parallellt med Wagers  forskning har en annan forskargrupp gett gamla möss (18 månader) upprepade blodtransfusioner från unga möss, med märkbara effekter på både minne och inlärning som följd [min kursivering]."
Det verkar alltså som om ungt blod påverkar många faktorer som har med åldrandet att göra. Om det är nyckeln till ett yngre liv eller åtminstone ett friskare åldrande förtäljer dock inte historien så här långt.
- Den terapeutiska potentialen är enorm, om mekanismen visar sig vara likadan hos människor. Men det är det som är 'miljondollarfrågan' och den kan ta tid att besvara, säger Matthew Kaeberlein, som studerar åldrande vid University of Washington i Seattle.
 Amy Wagers hoppas dock att de första försöken på människor kan komma att genomföras redan om ett par år:
- Jag skulle gissa att detta tillsammans med andras arbete kommer att resultera i en behandling, men det är bara en gissning.
Jag misstänker dock att det hjälper föga att dricka ungt blod. Man bör allt få det via en transfusion rakt in i blodomloppet.

Inga kommentarer: