fredag 19 augusti 2016

Hjärnan blir 10 år äldre mm av övervikt

Nu kommer en sådan där rubrik som jag egentligen avskyr, för naturligtvis är det inte så att våra hjärnor bokstavligen blir äldre av övervikt, utan University of Cambridge rapporterade 27 juli om att "från medelåldern visar hjärnor hos feta individer skillnader i den vita substansen som liknar dem hjärnor hos överviktiga människor visar på problem som slankare människor normalt har när de är  10 år äldre, enligt forskning vidUniversity of Cambridge.
Den vita substansen är de partier av nervvävnad som binder samman områden i hjärnan och gör att information kommuniceras mellan de olika delarna av hjärnan.
Vi lever med en åldrande befolkning med allt högre fetmanivå, så det är nödvändigt att slå fast hur dessa två faktorer kan samspela, eftersom konsekvenserna för hälsan kan vara allvarliga.
Våra hjärnor krymper naturligt med åldern, men forskare börjar inse alltmer att större fetmakopplas med diabetes, cancer och hjärtsjukdom, kanske också påverkar inledningen och utvecklingen av hjärnans åldrande; emellertid visar direkta studier att det stöd för det saknas.
I tvärgående studier, m a o en studie som tittar på data från individer vid ett tillfälle, tittade forskarna på den påverkan fetma har på hjärnans struktur över en vuxen livslängd för att undersöka om fetma kan förknippas med de förändringar i hjärnan som förknippas med åldrande. Forskarlaget studerade data från 473 personer i åldrarna från 20 till 87, som rekryterades till Cambridge Centre for Aging and Neuroscience.
Resultatet publicerades i the journal Neurobiology of Aging. Forskarna delade in data i två kategorier baserade på deras vikt: slanka och överviktiga. De fann slående skillnader i volymen av vit substans i hjärnan hos de överviktiga jämfört med de slanka motsvarande. De överviktiga hade en utspridd minskning av vit substans jämfört med de slanka.
Jämförelse av grå substans (brunt) och vit substans (gult) hos personer
av samma kön A (56 år, BMI 19.5) och B (50 år, BMI 43.4).
Bild: Lisa Ronan
Gruppen räknade så fram hur den vita substansens volym relaterade till ålder mellan de två grupperna. De fann att överviktiga personer vid, säg, 50 års ålder hade en lika stor volym vit substans som jämfört med en slank person på 60 år, vilket visar på att skillnaden på hjärnans ålder är 10 år.
Slående nog observerade forskarna bara dessa skillnader från medelåldern och uppåt, vilket antyder att våra hjärnor kan vara särskilt sårbara under just medelåldern.
'När våra hjärnor åldras krymper de naturligt i storlek, men det är inte klart varför överviktiga personer har en större minskning av just den vita substansen,' säger första författaren Dr Lisa Ronan från the Department of Psychiatry [sic! Neuroscience] vid University of Cambridge, 'Vi kan bara spekulera om ifall fetma kan orsaka dess förändringar på något sätt eller om övervikt är en konsekvens av dessa förändringar i hjärnor.'
Forskningsledaren professor/dr Paul Fletcher, från Department of Psychiatry tillägger:
'Vi lever med en åldrande befolkning, med allt högre nivåer av övervikt så det är nödvändigt att vi etablerar hur dessa två faktorer kan samverka, då konsekvenserna för hör hälsan kan vara allvarliga. 'Det första faktumet att vi bara såg dessa skillnader från medelåldern och uppåt visar på möjligheten att vi kanske är särskilt sårbara då. Det kommer också att vara viktigt att ta reda på om dessa förändringar kan försvinna igen vid viktnedgång, vilket mycket väl kan vara fallet.'
Trots de tydliga skillnaderna i volym av den vita substansens volym hos slanka och överviktiga personer fann forskarna inget samband mellan att vara överviktig eller slank gällande personernas kognitiva förmågor, enligt vad vanliga IQ-tester visar.
Medförfattare professor Sadaf Farooqi, från Wellcome Trust–Medical Research Council Institute of Metabolic Science vid Cambridge, säger:
'Vi vet ännu inte innebörden av dessa förändringar i hjärnans struktur. Uppenbarligen måste detta bli startpunkten för oss för att utforska effekterna av vikt, diet och träning på hjärnan och minnet mer på djupet .'" Just det; inte dra för stora växlar på detta riktigt än.
Min bästa kolonigranne Gunnel Pihlman
är 81 år ung. Här så vacker vid sin grind
DN rapporterar också idag om att en forskargruppK I under ledning av överläkaren och professorn i klinisk och experimentell fettvävsforskning Mikael Rydén, precis funnit att just fetma aldrig är bra för hälsan.  Hans forskarlag "jämförde hur fettvävnaden hos 17 friska normalviktiga svarade på insulin med fettvävnaden hos 51 feta personer. De feta delades upp i två grupper, de som hade en så kallad hälsosam fetma och de som hade en ohälsosam fetma. [Studierna påminner en hel del om varann m a o.] Alla gener kartlades också.  När en vävnad svarar dåligt på insulin kallas det insulinresistens. Det är starkt kopplat till utveckling av typ 2-diabetes. [Genomgående mina kursiveringar.] Trots att personerna som klassats som hälsosamt feta var insulinkänsliga hade de på gennivå alltså en respons som nästan var identisk med de personer som var insulinresistenta.
– Vi trodde att vi skulle kunna bekräfta att det fanns så kallad snäll fetma. Men gensvaret på insulin var väldigt likt i de två grupperna med feta och skilde sig markant från de normalviktiga. Det stämmer även med stora epidemiologiska studier som kommit på senare tid som visar att personer med ”hälsosam fetma” också har en ökad risk för typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom, säger  Mikael Rydén.  Forskarna tolkar resultaten som att det är farligt att vara fet, oavsett vilken typ av fetma man har." Vilket publicerats om i CellReports, se alltså upp med fetma även om den inte nödvändigtvis gör att hjärnan krymper och åldras som under tio års levnad, så mycket annat påverkas av just fetma!
Därutöver har Ekot idag rapporterat om hur dålig kondition förkortar livet, vilket Per Ladenvall, forskare vid Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet tyckte var förvånande:
 – Att effekten av dålig kondition var så tydlig, där endast rökning var farligare, var något av en överraskning för oss, säger han i Ekot.
Fantastiskt citat av psykiatriker
Anders Hansen ur DN säger allt
Med tanke på att om alla de goda effekter träning innebär skulle ha orsakats av något annat så skulle det ha tilldelats Nobels medicinpris, så förvånar det verkligen inte mig. Träna och bli inte överviktig!

Inga kommentarer: