fredag 2 september 2016

Hundars förståelse av oss människor

Igår var det en massa i media om att hundar faktiskt förstår själva orden vi säger och inte bara hur vi säger det enligt en ny studie från  Eötvös Loránd University i Budapest. I tidskriften Science 30 augusti säger Tecumseh Fitch, som arbetar med kognitiv neurovetenskap vid Wiens universitet, som deltagit i studien. Jag översätter: “'Det är en viktig studie som visar de grundläggande aspekterna av hur tal uppfattas och kan delas med relativt avlägsna släktingar'.
Deltagande golden retriever i studien
på datortomgrafi-bädd| ENIKŐ KUBINY
Bild lånad från www.aaas.org
Attila Andics är neurovetenskapsman vid Eötvös Loránd University i Budapest och han och kollegorna använde datortomgrafer/CTscan till 13 välvilliga familjehundar av fyra olika raser: border collies, golden retrievers, kinesiska nakenhundar och schäfer. Hundarna hade tränats att ligga stilla i skannern medan de lyssnade på inspelningar av sina tränares röster. Hundarna hörde meningsfulla fraser som ('bra gjort' på ungerska) i ett berömmande och med neutralt tonfall. De fick också höra meningslösa ord ('som om') i neutralt och berömmande tonfall.  
När vetenskapsmännen analyserade bilderna som skannats upptäckte de att, oberoende av tränarens tonfall, förstod hundarna de meningsbärande orden och bearbetade dem i vänster hjärnhalva, precis som hos oss människor. Detta skedde dock aldrig med de meningslösa orden. 'Det finns inget akustiskt skäl till skillnaden,”berättar Andics. 'Det visar istället att dessa ord är meningsbärande för hundarna och betyder något.' 
jag och Scott-valpen
Hundarna bearbetade också betoningarna i höger hjärnhalva, vilket också sker hos oss [i a f högerhänta] människor. När hundarna hörde berömmande ord sagda med berömmande röst, aktiverades ännu en del av hjärnan; belöningsområdet. Meningen och tonfallet förstärkte varann. ' De integrerar två olika typer av information för att tolka vad de hört, precis som hos oss' säger Andics  till Science.  
Dessa nya resultat tillför vetenskapens kunskap om hur hunddjur bearbetar mänskligt tal. Hundar har områden i hjärnan som specialiserats på att tolka röster, särskilja ljud (i vänster hjärnhalva), och att analysera ljuden som  uttrycker känslor (i höger hjärnhalva)." Precis som hos oss (högerhänta) människor alltså (för vänsterhänta kan det vara spegelvänt).Jag kan dock inte rå för att jag ändå tycker att kråkfåglars frontallober, som jag berättade om här, känns än mer mänskliga och därigenom imponerande på åtminstone mig. På något sätt förvånar det inte att djur vi levt så nära med under årtusendena som hundar och katter antas vara mer lika oss än just kråkfåglar. Trevlig helg nu!

Inga kommentarer: