onsdag 31 augusti 2016

Inga bladlöss-Växter triggar varann till skydd!

Det här som jag hörde på Ekot tycker jag är så häftigt och det påminner väldigt mycket om samplantering och samtidigt har det med  att göra:
min frodiga samplantering av tre systrar majs, pumpa och bönor
"Växters kemiska samspråk kan hindra skadedjursangrepp. [Genomgående mina kursiveringar.] Det kan i framtiden bidra till mindre behov av kemiska bekämpningsmedel i jordbruket.    
Preliminära resultat från forskare i Uppsala visar att växternas samarbete faktiskt får ned bladlusangrepp på korn. Iris Dahlin som är doktorand på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU Ulltuna, arbetar med försöken:
– I fältförsök har jag upptäckt när jag blandat två olika kornsorter i fält, att det blir upp till 49 procent mindre bladlöss i de där rutorna.
Velemir Ninkovic och Iris Dahlin, forskare Sveriges
Lantbruksuniversitet
. Foto: Annika Digréus/Sveriges Radio.
Det blir alltså mindre bladlöss när korn står bredvid varandra?
– Det blir det när två olika kornsorter står bredvid varandra, ja, säger Iris Dahlin.
Sedan tidigare vet man att växter har förmåga att kemiskt känna av varandras närvaro.  De sänder signalsubstanser [alltså på samma sätt som hur dessa fungerar i våra kroppar alltså], både genom rötterna och i det här fallet genom luften.
Forskare ute på ett fält gör studier kring korn.
 Foto: Annika Digréus/Sveriges Radio.
Forskarna Iris Dahlin och Velemir Ninkovic undersöker om man på ett fält kan få växter av ett och samma slag men av olika sort att samspela för att hindra skadedjursangrepp. När två olika sorters korn såddes tillsammans, triggade de varandra att stöta bort bladlöss.
– Vi har sett att plantorna förändrar sig fysiologiskt, och det reagerar bladlössen på. De är väldigt känsliga när deras värdväxter förändrar sig, säger Iris Dahlin.
Kornplantor i en glasmonter, studie gjord av SLU
Foto: Annika Digréus/Sveriges Radio. 
Bladlusangreppen halverades alltså i det här försöket. Tolkningen är att de båda korn-grannarna med sin blotta närvaro stressar varandra, och samtidigt får detta bladlöss att vantrivas. På kornfälten förekom samtidigt fler nyckelpigor än vanligt, alltså bladlössens naturliga fiender.
närbild på blommande tre systrar
Velemir Ninkovic, som leder försöken, säger att det finns många frågor kvar:
Vilka sorter samverkar bäst? Påverkas ekosystemen, och i så fall hur, är en annan. Men om vanlig spannmål, som korn,  kan förmås att försvara sig självt är mycket vunnet, enligt Velemir Ninkovic.  Då skulle lantbrukare klara sig med mindre kemiska bekämpningsmedel i framtiden:
– Då får vi kanske en möjlighet att tillämpa i framtiden att få en giftfri miljö i odlingssystemen, avslutar Velemir Ninkovic." Du kan höra programmet här! Fantastiskt, eller hur?

Inga kommentarer: