lördag 10 september 2016

Vaccination mot demens?

I slutet av juli rapporterade Illustrerad vetenskap om ett nytt vaccin som är tänkt att förebygga demenssjukdomar och  då rapporterades kunna "vara klart att testa på människor inom ett par år, enligt forskarna bakom försöket."
Mina grannar och vänner Herbert och Sonja från Östersund
var då 92 och 80 år
Det vaccinet påverkar två proteiner, tau- och beta-amyloid [som jag tog upp även i juni] och "har visat lovande resultat i ett nytt test på möss.
Världen över lever mer än 47,5 miljoner människor med en demensdiagnos, och den siffran väntas stiga till svindlande 75,6 miljoner 2030. Det råder alltså inga tvivel om att demens är ett stort problem – både för de drabbade, deras anhöriga och för samhället. Därför söker forskare världen över efter en lösning som kan behandla de sjukdomar som leder till demens...
En grupp forskare från bland annat Flinders University i Australien gjort framsteg när det gäller ett vaccin, som sägs vara klart att testa på människor inom två till tre år. [Genomgående mina kursiveringar.]
min 3D-utskrivna hjärna i titan
Helt konkret kan vaccimet målinriktat påverka två typer av nedbrutna proteiner, som ansamlas i hjärnan och ofta förorsakar demens. Proteinerna kallas Tau och Beta-amyloid. Nikolaj Petrovskij – en av forskarna bakom vaccimet – jämför dem med trasiga bilar i ett garage.
'Man måste avlägsna dem, annars kommer man inte ut' , säger han till 891 ABC.
Stor potential Och i det avseendet har vaccinet visat lovande resultat i ett nytt test på möss.
'Vi har skapat ett vaccin som får immunsystemet att producera antikroppar. Antikropparna fungerar som ett slags bärgningsfordon i hjärnan, som avlägsnar de trasiga proteinerna', förklarar Nikolaj Petrovskij. Enligt honom är det uppseendeväckande att vaccimet just kan påverka båda proteinerna. 'Det betyder att vaccinet har potential att både förebygga demens och potentiellt också att rulla tillbaka processen i de tidigaste stadierna', förklarar han." Också National geographic publicerade samma artikel samtidigt.

Vore det inte helt makalöst om världens äldre kunde vaccineras mot demens i framtiden? Tänk vilka enorma besparingar inte minst inom mänskligt lidande!

Inga kommentarer: