tisdag 9 augusti 2016

Före neuroplasticitetens genombrott

Jag känner mig så enormt lyckosam igen, Jag lyssnade för en stund sedan på Kropp & Själ där det talades om hur språk kan påverkas av hjärnskador och efter t ex att ha legat i koma. Otroligt intressant och jag tror som forskaren i Åbo att det handlar om att förmågorna helt enkelt sorteras om i hjärnan till följd av skadorna, men nu är det inte det jag främst funderar på.
De pratade också med Lunda-forskaren Johan Mårtensson i psykologi. Han pratade om neuroplasticitet och att för 15 år sedan trodde "de" inte att det gick att träna hjärnan
min hjärna av keramik skannad i 3 D på skärmen bakom
Han menar alltså att just neuroplasticitet slog igenom först ca 2001. Det är m a o helt fantastiskt att min doktor Barbro Kvist och neuropsykolog Roger Johnsson tyckte att jag skulle träna upp min skadade högra hjärnhalva så tidigt som 1994, alltså 7 år tidigare. Oerhört tidigt och långt innan just neuroplasticitet slog igenom alltså. Jag kände därför att jag måste kolla upp årtalen och fann på www.whatisneuroplasticity.com att det tros att amerikanske psykologen och filosofen William James presenterade den första teorin om neuroplasticitet i boken Principle of Psychology, som publicerades redan år 1890. Han anses också ha funnit vår hjärnas förmåga till igenkänning . Den förste som använde själva begreppet neuroplasticitet var dock den polske neuroforskaren Jerzy Konorski först år 1948. Neuroforskaren Paul Bach-y-Rita var den förste som skapade en modern användning av neuroplasticiteten. Han arbetade med strokepatienter och balanserade hjärnhalvorna på det sätt som också gjordes med mig när jag skulle gå konstskola för att aktivera min skadade högra hjärnhalva.
Bach-y-Rita ville hjälpa stroke-patienter efter att hans far drabbats av det. Han drog slutsatsen från sin forskning att hans fars friska delar av hjärnan kunde tränas upp och ta över det de delar av hjärnan som skadats av blödningar. Han utvecklade övningar och lyckades hjälpa fadern att nästan helt få faderns språkcentrum och andra delar att fungera igen! Tack älskade Bach-y-Rita och tack framför allt dr Barbro och Roger för er framsynthet, utropar jag härmed!!!

Inga kommentarer: