fredag 10 juni 2016

Skratta för bättre korttidsminne m mkt m

Nu kommer en artikel publicerad i april 2014, Techtimes.com men det känns som något som dr Madan Kataria berättade redan i november 2001 när jag var hos honom. Så här skriver Anne Francis:
"Skratt förbättrar hjärnans arbete och är bra för korttidsminnet.
En ny studie visar att skratt förbättrar korttidsminnet hos äldre vuxna, den kopplar samman skratt med försenande och t o m motverkande av kognitiv tillbakagång och demens. [Genomgående mina kursiveringar.]
En forskargrupp från Loma Linda University i Kalifornien utförde en studie på 20 friska och normala äldre vuxna och fann att de som såg a 20-minuter lång rolig video utan distraktioner [vilket f ö  också är den kortaste tid dr Kataria ansåg är en bör skratta var dag] fick bättre resultat på tester för korttidsminnet än de som bara suttit lugnt utan att se videon. Kontrollgruppen fick salivprover analyserade i sökande efter stresshormonet kortisol. Forskningen visade att de som skrattat i 20 minuter sänkt blodtrycket och sänkt nivån av kortisol, vilket innebar lägre stressnivå.
Bild lånad fråTechtimes.com
 "Inlärningsförmåga och försämrat minne blir en större utmaning med åldern," säger författaren dr. Gurinder S. Bains, fil.dr. kandidat i Rehabiliterings Vetenskap. "Att skratta med vänner eller bara se 20 minuters humor på TV, som jag gör dagligen, hjälper mig att hantera dagliga stressfaktorer. Börja skratta mer var dag så kommer du att få bättre livskvalitet."
Dr. Lee Bark, en annan medförfattare till studien och docent vid universitet förklarar att skratt frisätter mer endorfin och skickar dopamin till hjärnan [något jag brukar tjata om], vilket har effekten att det känns som en belöning och behag, vilket förbättrar kroppens immunsystem [detta med...] och hjärnans vågrörelser.
Studien var väldigt liten med bara 20 deltagare så mer forskning behövs för att vara kvantitativ så att slutsatser verkligen ska kunna dras av den. Denna Studie tyder dock på att ju mindre stress personer är under ju bättre skulle deras minne bli. ---
Enligt dr. Steven Stein vid Multi-Health Systems, "Stark känslomässig intelligens kan hjälpa till att bygga upp positiva relationer med kollegor och förbättra prestationer - den ideala formeln för en framgångsrik arbetsplats. Men om stress hindrar oss och kontrollerar våra känslor, och sättet att komma överens med andra, anpassa oss till förändringar och hålla oss på  gott humör så kommer den känslomässiga intelligensen att lida. Det har faktiskt bevistas vetenskapligt att känslomässig intelligens är viktigare för att förutse en framgångsrik arbetsplats än IQ (kognitiv intelligens)."
Alltså skratta minst 20 minuter om dagen för att må bättre, få bättre immunsystem, motverka stress , förbättra korttidsminnet. Därutöver blir ditt liv roligare, du tränar buk- och ansiktsmuskulaturen och förlorar egentligen ingenting!

Inga kommentarer: