torsdag 30 juni 2016

Hur zebrafinkar lär sig sitt sångspråk

Så oerhört häftigt vad Vetenskapens Värld skrev härom dagen! Nog för att jag visste att kråkfåglar är häftigt intelligenta men zebrafinkar har jag inte ens haft en tanke på. Det här är helt makalöst.
22 juni publicerades forskning från Okinawa Insitute of Science and Technology som visar att zebrafinkar som unga lär sig sjunga genom att lyssna på sin pappas sång.
Forskarna har kunnat visa vilka nervceller som är aktiverade i hjärnan hos zebrafinken, när de lär sig att härma fågelpappans sång. Lite på samma sätt som barn enkelt lär sig tala genom att helt enkelt lyssna på föräldrarna innan vi ens har några minnen så att ljuden och orden gör djupa avtryck i våra minnen från första början. Det finns t o m språkliga teorier, Sapir-Whorf hypotesen, om att vi inte uppfattar saker och ting innan vi har en benämning på dem, som jag skrev om här. Som vi alla vet är det mycket svårare att lära sig språk vid äldre ålder och det tar lång tid att verkligen tala ett nytt språk flytande.
Bild av zebrafinkar lånad från www.oist.jp/
–Vårt resultat kan vara ett steg närmare att förstå hur hjärnan tillägnar sig minnen och formas under ett tidigt utvecklingsstadium, det vi kallar den kritiska perioden, säger Shin Yanagihara, som är en av forskarna bakom studien.
Forskarna tittade på hur minnen som processar ljudinformation aktiveras för att kunna lära sig mer om hur sången utvecklas hos zebrafinkungarna medan de lyssnade på sin pappas sång.  De fann att bara vissa selektiva [utvalda] nervceller svarade på pappans sång medan andra nervceller svarade på all annan typ av fågelsång. De fåglar som inte fått sångträning av pappan saknade helt de selektiva nervcellerna. Just den upptäckten hoppas forskarna ska kunna ge ledtrådar till var det tidiga ljudminnet sitter.
–Vi tror att de här selektiva nervcellerna representerar minnet av just pappans sång och att inlärningen av pappans sång under den kritiska perioden ändrar neurala kretsar för att passa det här minnet, säger Yanagihara i studien
Se gärna en film om pappafinkens sång ovan!

Under den kritiska perioden är hjärnan flexibel och kan lättare anpassa sig, säger Johan Lind, etolog vid Stockholm universitet till Vetenskapens Värld. för att vid inlärning måste något självklart förändras i hjärnan.
 –Sånginlärning har kartlagts genom noggranna studier under många decennier. Det handlar om arv, ett slags mall som gör att bara den egna artens sång registreras och det handlar om miljö, andras sång. Det krävs också ytterligare inlärning, att själv sångträna och matcha sin egen sång mot minnet av förälderns sång.
Där har vi de 10 000 timmarnas slit med träning igen!

Inga kommentarer: