onsdag 8 juni 2016

Bot av tidigare obotlig hjärncancer

Ytterligare fantastiska nyheter om sjukdomar i hjärnan presenteras i Illustrerad vetenskap 5 juni, I det här fallet handlar det om ett genombrott för s k obotlig hjärncancer.
s:å här skriver de: "En ny behandling mot tumörerhjärnan har visat sig vara förvånansvärt effektiv [genomgående mina kursiveringar]. Medicin som levereras av små medhjälpare i nanostorlek [vilket är något jag även skrivit om redan i januari men då gällande bröstcancer, så det bör ju gälla även för fler delar av kroppen kan en tycka] kan bli ett stort steg mot botemedlet för hjärncancer
Bild lånad från Illustrerad vetenskap 
Forskarna [vid Medical University of South Carolina - MUSC ] trodde först att de hade räknat fel när de dök ned i studiens resultat. Men det var inget fel. Deras försök på möss visade att den här metoden eliminerade betydligt fler cancerceller än tidigare behandlingar.  
Med så kallade organiska “nanohjälpare” har forskarna kunnat leverera kemoterapi direkt till tumörer i hjärnan utan operationer och utan att behöva skära i den intilliggande vävnaden. Forskarna har testat tekniken på en av de särskilt envisa och hittills obotliga formerna av hjärncancerGlioblastoma multiforme (GBM). Patienter med GBM har bara en genomsnittlig överlevnadstid på nio till tolv månader.  
Cancer i hjärnan är svårbehandlad eftersom det både är svårt att opererahjärnan och för att medicinen är komplicerad att få fram på grund av barriären [Blod- och hjärnbarriären]hjärnans fina blodkärl. Barriären består av ett finmaskigt skikt av celler som gör att skadliga ämnen i blodomloppet inte kan tränga in i hjärnan. Men här kommer nanotekniken till sin rätt. Nanohjälparen är nämligen tillräckligt liten för att passera barriären och nå hela äggen [sic! vägen] fram till tumören där den friger medicinen.  
Min egen hjärna på datortomografibild
Otroligt nog är det tumörens egen kemi som ser till att nanohjälparen lyckas[!!!]. För när tumören växer utsöndrar den avfallsprodukter i blodet vilket gör att nanohjälparen frigör kemoterapin. Ann-Marie Broome, forskningschef på det medicinska universitet i South Carolina, USA, säger att deras försök kan leda till att möjligheten att bota hjärncancer ökas dramatiskt." Otroligt häftigt att vända fienden mot sig själv på just det här sättet, tycker jag; bravo!

Inga kommentarer: