måndag 4 januari 2016

Laga hjärtat med musik!

Om ditt hjärta en gång brister
laga det inte med Karlssons Klister
utan musik, borde det heta enligt ny forskning. GP skrev nämligen 22 november om ett forskarlag på Sahlgrenska akademin som för drygt fem år sedan kontaktade tvåfaldiga Grammisvinnare och har kompositören tillika kapellmästaren på Göteborgsoperan Rickard Åström. Forskarna behövde hans hjälp.  med ett forskningsprojekt som handlade om hur musik biologiskt påverkar människors hälsa. De hade tanken att på sikt kunna använda musik som komplement till medicin i sjukvården, exempelvis som ett naturligt sätt att få patienter att slappna av före och efter operation. Telefonsamtalet blev starten på ett samarbete som snart skulle uppmärksammas i nyhetsmedia över stora delar av världen när de bestämde sig för att studera hur hjärtat påverkas av musik.
De samarbetade bland annat med en ungdomskör på Hvitfeldska gymnasiet som fick sjunga tre olika musikstycken.
– Det visade sig att körsången hade märkbara effekter på hjärtat. Deras hjärtan följdes åt och slog snabbare och långsammare i takt med musiken. [Genomgående mina kursiveringar] Den så kallade hjärtvariabiliteten ökade. Det är intressant eftersom man sett ett samband mellan hög hjärtvariabilitet och minskad risk för hjärtsjukdomar. Körsång visade sig dessutom vara en väldigt effektiv avslappningsmetod, säger  Rickard Åström till GP. "På sikt hoppas forskarna att resultaten ska kunna användas för att hjälpa patienter med så kallat broken heart syndrome, en relativt ny diagnos som förekommer över hela världen.
– Det är ett tillstånd som påminner om hjärtinfarkt. Symptomen är liknande, men de har framkallats av emotionell stress. När någon nära anhörig dött, till exempel. Det finns inget vedertaget botemedel i dag. Man hoppas på att musik ska kunna göra brustna hjärtan hela igen, säger han.
Något universalrecept på läkande musik finns ännu inte, men de är på god väg. Forskarlaget har genomfört flera studier där Rickard Åström suttit framför flygeln och spelat för en försöksperson samtidigt som man registrerat parametrar som gåshud, andning och puls. Man har också undersökt hur toner, tempon och andra musikaliska ingredienser påverkar. Med forskningsresultaten som underlag har Rickard Åström därefter komponerat musik som är specialdesignad för att lugna och läka. 
– Vi kom ganska snart på att den avslappnande musiken inte bara kunde användas i samband med operation. Vi såg också användningsområden inom företagshälsovård och bland privatpersoner. Stress är ett väldigt stort problem överallt i dag, säger Rickard Åström. Parallellt med fortsatta musikstudier via Sahlgrenska akademin driver han i dag företaget Bodyscore tillsammans med Samira Savarani. Med företagets egenutvecklade musikapp Music For Moods är det tänkt att alla ska kunna använda musik för att gå ner i varv och bli avslappnade.
– Mobilkameran kan mäta din puls. På så sätt märker appen hur bra musiken fungerar och hur avslappnad du blir. Man kan också gå tillbaka i tiden och se hur man mått under olika perioder, säger Samira Savarani. Appen lanseras i början av december och testas redan nu av Volvo-anställda. I framtiden är det också tänkt att Rickard Åström ska lägga in fler genrer i appen i takt med att han specialdesignar mer musik. Musik som är tänkt att göra oss motiverade, till exempel.
– Som musiker känner man en längtan efter att beröra. Det gör nog alla. Kan man dessutom göra skillnad för hjärtpatienter och hela brustna hjärtan med musik vore det ju fantastiskt. Hela det här forskningsområdet känns väldigt spännande, säger han."

Inga kommentarer: