torsdag 21 januari 2016

Kvinnosyn, kultur och tolkningsföreträden


Tjejer vill bara ha grundläggande mänskliga rättigheter
Bild lånad från pinterest.com
Något som (äntligen) kommit upp gällande rapporteringen om de massiva sexövergreppen är just det faktum att tjejer och kvinnor trakasseras av pojkar/män är något som är så vanligt att det inte ens tagits upp tidigare. Till saken hör att jag var oerhört tidigt utvecklad. Redan i andra klass blev jag kallad till skoldoktorn eftersom jag börjat få bröst och jag tror att jag fick min första mens två år senare, vid nio-tio års ålder, Jag känner dock inte alls igen många av de beskrivningar som funnits i media. Exempelvis Henry Aschers målande illustration av kulturen i Linköping ur ETC. nedan, står jag helt främmande inför.:
Henry Ascher ur ETC. Jag läser annars inte
ETC.  men Ascher, som skrivit detta, är bl a docent i
barnmedicin, forskare och med i Svenska barnläkar-
föreningens
 arbetsgrupp för flyktingbarn
. Han bör m a 

 ha bra koll på just detta. (Artikeln han hänvisar till är denna)
Tack och lov! Visst var det någon kille som skulle "känna efter", men efter att jag drämt in den störste och starkaste av dem i väggen med en dörr kanske andra gången det hände, så slapp jag det. Däremot inte helt. Jag chockerades när en vuxen busschaufför kramade om mig, helt oförberett när jag var kanske tolv, bara för att kunna smyga en hand runt ett av mina bröst. En örfil direkt fick honom dock från att i fortsättningen avhålla sig från det.

Jag har själv bott och pluggat i både USA och Sydafrika. Just Sydafrika tas ofta upp som exempel för ett land med hög kvinnofientlighet. Jag har även rest runt i och bott hemma hos folk och på barnhem i Indien, som är ytterligare ett land med många grova brott mot kvinnor. Det ger mig inget tolkningsföreträde men däremot har jag nog både andra och vidare perspektiv som de flesta andra saknar
Feminism den radikala idén att kvinnor är människor
Bild lånad från www.feministapparel.com
Fast jag inte utsatts själv inser jag att den kvinnofientliga kulturen även kan vara svensk, vilket tydligt visas av det Jenny Wetterstrand skriver, liksom vittnesmål från kvinnojourer och alla anmälningar med tveksamma domslut. Att den även är så utbredd i USA kom som lite av en annan obehaglig insikt. Att amerikansk manliga studenter våldtar kvinnliga sådana på t o m Harvard känns nog värst med tanke på att så många av samhällets blivande makthavare gått där. 
Visst  speglar den här uppräkningen nog främst vilka namn som är
populära för den aktuella åldersgruppen här. Om det varit min
 åldersgrupp skulle det säkert ha varit fler Tomas, Magnus och
Martin här. 
Bild lånad från nyheter24.se
Något annat som jag ser som underligt är att det inte alls uppmärksammats att radion idag berättade att polisen kritiserat mediehanteringen av We Are Sthlm. (om man inte vill upprätthålla bilden av Den Andre som förövare). "P3 Nyheter har gått igenom anmälningarna som kom in till polisen under festivalen We Are Sthlm i somras. Av 18 anmälningar är det nio som inte har någon känd gärningsman alls. Alltså hälften.  
Bara fyra misstänkta [genomgående mina kursiveringar] personer kan, av anmälningarna att döma, kopplas till Afghanistan.Trots det har det pratats om att det framförallt var ensamkommande afghanska killar som låg bakom sextrakasserierna.  
– När man tittar närmare på de här anmälningarna ser man att det inte ser så svartvitt ut som svensk media envist har pumpat ut, säger Varg Gyllander som är presschef på polisen i Stockholm." Det kan du höra här!
Bild lånad från sverigesradio.se
Att det i allmänhet hellre fokuseras på att många som begick övergreppen var flyktingar har (tyvärr) att göra med det mänskliga i att skylla just på De Andra. Just Den Andre är ett välkänt filosofiskt begrepp som myntades av ingen mindre än Simone de Beauvoir, för att definiera kvinnan, som motsats till Friedrich Hegels teori om ett subjektet som i mannen. 
Källkritik är något jag (också tidigare tagit upp att jag) anser är oerhört viktigt och här kan du kolla om källan till det du tänker dela är pålitlig och att det som rapporteras kunnat bekräftas. Dessutom har jag i just det här ärendet läst en hel del som jag annars är väldigt källkritisk mot bara för att veta hur "snacket går".
huvudledare från DN 12 januari
Där har jag kommit i kontakt med alla dessa nya rasistfemisnister som "bara bryr sig om våldsutsatta kvinnor när förövarna är andra än svenskar". De som hänvisar till stamstrukturer. Jag har varit allergisk mot beskrivningar av stamfolk sedan jag läste Katitzi och när jag pluggade i Johannesburg 2000 insåg jag varför, i och med dess grund i apartheidsamhället. Björn Wiman påpekar detsamma i DN (fast jag håller inte riktigt med om allt han tar upp där): "Därmed blir också paralleller till dagens debatt om 'systemkollaps' och 'nationens undergång' skönjbara – senast i en grov artikel i Svenska Dagbladet som beskrev den gångna veckans uppdagade sexuella övergrepp mot kvinnor som ett hot från lägre stående stamkulturer mot en mer högtstående västerländsk stadscivilisation. Tanken att 'rädda det svenska folket' mot hotande degeneration har alltid utgjort den mörka undersidan av den svenska självuppfattningen om välfärdsstatens unika förträfflighet."
Hjärnorna inom sd verkar helt sakna frontallob, som utvecklades
sist och där t ex medkänsla och slutledningsförmåga finns.
Det handlar inte om att de har otur när de tänkersom
vissa menar. Det är totalt frågan om oskicklighet med tanke-
förmågan. En sådan som lätt uppstår av för lite övning!
Många har en tydlig koppling till sd:s åsikter och jag vill inte på något sätt vara förminskande, men om man betänker att sd annars hänvisar till kvinnor på sättet som Joel Ankar gör ovan så förstår man hur djupt deras omtanke om kvinnor finns.
"När du pratar repeterar du bara vad du redan vet
Men när du lyssnar kan du lära dig något nytt"
Kloke Dalai Lama på bild lånad från pinterest.com
Se gärna härliga Kiki Nilsénius "svar till alla er som kommer med goda råd till oss kvinnor, om precis allt.' 'Klä dig respektabelt, men dölj då inte allt, jag vill kunna fantisera till din kvinnliga gestalt' 'Om du kallar det förtryck, då blir jag sur, och hänvisar till en mycket hemskare kultur'. till oss kvinnor, om precis allt. 'Klä dig respektabelt, men dölj då inte allt, jag vill kunna fantisera till din kvinnliga gestalt' 'Om du kallar det förtryck, då blir jag sur, och hänvisar till en mycket hemskare kultur'".

En annan sak är den skrämmande framtidsvision amerikanska professorn Valerie M Hudson (som är professor och ansvarig för Program on Women, Peace and Security vid Texas A&M University i amerikanska Texas har även är medförfattare till the Hillary Doctrine) har om de problem Europa står inför pga det mansöverskott som blivit av alla flyktingar som kommit till särskilt Sverige. Det tog hon även upp i en artikel publicerad i GP 19 januari.. hon skriver där bl a "Obalanserna i könsfördelningen i Sverige är inte ett nytt fenomen utan började långt före 2015, framförallt beroende på migrationen. 1995 var till exempel könsfördelningen 97,7 män per 100 kvinnor, 2014 hade andelen män ökat till 99,7. 1995 var könsfördelningen bland 15-19-åringar i Sverige relativt normal och låg på 105,0 men uppgick år 2014 till 106,8 och hade då övergått till att klassificeras som onormalt många pojkar i förhållande till flickor. Den extremt stora migrationen till Sverige 2015, där 71 procent var av manligt kön [genomgående mina kursiveringar], har ökat dessa obalanser i könsfördelningen.--- Frågan kvarstår därför; är den abnorma dominansen av unga män ett problem för Sverige? Jag vill påstå att den är det, av flera skäl. Det första skälet är att samhällen med ett överskott av män tenderar att utveckla fler våldsbrott, egendomsbrott och brott riktade mot kvinnor
Abnorma skillnader i könsfördelning är definitivt inte den enda orsaken till ökad brottslighet, men forskningen visar att en ökning av antalet män i förhållande till kvinnor kan kopplas till ökningen i antalet brott. Unga vuxna män utför fler brott än någon annan kategori i samhället, och marginaliserade män känner ett än större utanförskap när det dessutom råder ett underskott av kvinnor i deras åldersgrupp. Detta gäller även när den ojämna könsfördelningen inte beror på migration, som i till exempel Kina och Indien. Dessutom tenderar dessa marginaliserade män utan partner att samlas i grupper eller gäng. Forskningen visar att sådana grupper av män är benägna att ta avsevärt större risker och uppträda utanför de sociala ramarna än vad de skulle gjort var och en för sig. Kriminella gäng är en naturlig följd, och Göteborg är inte obekant med konsekvenserna av dessa gängbildningar. Grupptrakasserier och ofredanden av kvinnor är fler exempel på asocialt beteende hos dessa gäng. Under sådana omständigheter blir kvinnors möjlighet att röra sig fritt på offentliga platser avsevärt svårare, vilket massövergreppen på kvinnor i Köln under nyårsaftonen och festivalen We are Sthlm 2015 påminner oss om. --- Sveriges utrikesminister, Margot Wallström, har till och med formulerat en explicit feministisk utrikespolitik. Men kan Sverige verkligen kalla sin nuvarande migrationspolitik för feministisk? Hur är det möjligt att Sverige, ett av de erkänt mest feministiska länderna i världen, inte verkar bry sig om så kraftiga förändringar i könsfördelningen? Jämlikhet mellan könen undermineras av en sådan obalans, eller som antropologen Barbara Miller så övertygande har sagt; en normal könsfördelning är för det allmännas bästa och något som staten har ett ansvar att värna. Att Sverige skulle hamna i ett läge med världens skevaste könsfördelning bland unga vuxna skulle rätt och slätt vara en tragedi. Är det inte på tiden att Sverige öppet debatterar den här frågan? " Hjälp!

Inga kommentarer: