måndag 26 oktober 2015

Medelhavskost mot depression!

Vad vi äter har enormt stor betydelse för hur vi mår, så det är egentligen väldigt konstigt att läkare oftast bara skriver ut mediciner utan att fråga eller påpeka något gällande kosthållningen. Har t ex skrivit om hur depression kan uppstå här och nu återkommer jag till det. Mycket för att SVT tog upp det i september.
grönsaker från Ås trädgård
Uppsala-professorn Tommy Cederholm uttrycker sig så här ang att en ny stor studie, som visar att  dieter med mindre kött  kan kopplas till bättre psykologisk hälsa:
– Eftersom hjärnan är ett så fettrikt organ så kan fettet vara av särskild betydelse, säger Uppsala-professorn Tommy Cederholm.
Det är spanska forskare; Almudena Sanchez-VillegasLisa VerberneJokin de IralaMiguel Ruíz-CanelaEstefanía ToledoMiguel Martinez GonzalezLluis Serra Majem och Miguel Ángel Martínez González, vid Universidad de Navarra i Pamplona, som presenterat resultatet av ett långt forskningsprojekt kring dieternas koppling till vår mentala hälsa. "Undersökningen innehåller över 15.000 försökspersoner visar att de personer inom gruppen som höll sig till en så kallad medelhavsdiet eller dieter med tonvikt på vegetarisk kost klarade sig bättre från depression än dem som inte ändrade sina matvanor.
dr Almudena Sanchez-Villegas,
huvudforskare för undersökningen
på bild lånad från 
www.iuibs.ulpgc.es
– Vi ville förstå vilken roll föda spelar för mental hälsa. Alla de dieter vi tittat på är sammankopplade med fysiska hälsofördelar och nu kan vi se att de även kan ha en positiv effekt på vår mentala hälsa, säger Almudena Sanchez-Villegas, huvudforskare i projektet
 – Det finns ganska många studier som visar att vad vi äter för typ av fett påverkar vårt humör. Det är rimligt att tro att den dominerande typen av fett i de här hälsosamma dieterna säkert har en viktig betydelse för hur man mår mentalt, säger Tommy Cederholm, professor i klinisk nutrition vid Uppsala universitet och åsyftar bland annat de fleromättade omega-3-fettsyror som ofta förekommer i dieterna i fråga.  Rätt av vissa näringsämnen
 – Det påverkar hjärnans signaleringsvägar och annat i hjärnan. Sannolikt är det så att cellernas förmåga att tala med varandra förändras på ett sätt som är bra för hur man mår, fortsätter han.  
Forskarna visade också att en tröskeleffekt fanns i sambandet: De som höll sig till dieterna i någorlunda utsträckning hade i princip samma risk att drabbas av depression som de som strikt höll sig till dieterna. [Min kursiveringar genomgående.]  
Något som kan tyda på att den positiva effekten inte nödvändigtvis kommer av vad man inte äter, utan snarare av att man får i sig rätt mängd av vissa näringsämnen.  Studiens huvudförfattare har tidigare i år publicerat en rapport med dietära rekommendationer för att förebygga depression, i vilken hon förespråkar ett högre intag av frukter, grönsaker, nötter och andra matvaror som innehåller fleromättade omega-3-fettsyror.  
Vad studien inte visar är ifall det är dieten i sig som ger de skyddande effekterna eller om depression kan påverka matvanor. Det är alltså viktigt att inte dra några förhastade slutsatser, något som forskarna själva också påpekar. --- Materialet för studien inhämtades från S.U.N.-projektet som påbörjades redan 1999, och bestod av frågeformulär som deltagarna själva fått fylla i. Av de 22.045 som i juni 2014 fortfarande ingick i projektet valdes 15.093 personer ut, bland annat baserat på om deras dagliga kaloriintag låg inom bestämda intervall eller inte. Man påpekar i studien att urvalsgruppen inte kan ses som representativ för den spanska befolkningen eftersom att den är begränsad till universitetsutbildade spanjorer utan tidigare diagnostiserad depression. Även de som tidigare diagnostiserats med klinisk depression uteslöts ur studien."
En annan stor studie från Harvard, med liknande resultat om depression hos kvinnor presenterades i SvD i januari 2014. I den kopplas risken för depression ihop med inflammationsdrivande mat, som sockrade drycker, vitt mjöl och margarin. Där visades att en diet med bland annat vin, kaffe, olivolja och gröna bladgrönsaker tycks däremot skydda mot inflammation.
"En ständigt pågående och låggradig inflammation i kroppen har på senare år lyfts fram som en viktig orsak till hjärtsjukdomar, diabetes, stroke, cancer och demens.
Nu har forskare vid Harvard school of public health för första gången i en stor försöksstudie lyckats visa att den västerländska matens inflammatoriska verkan också tycks ha ett samband med vår allt sämre psykiska hälsa.
De kvinnor som konsumerade mycket sockrade drycker, vitt mjöl, rött kött och margarin löpte 29 till 41 procent större risk att drabbas av depression än de som åt mat som var mindre inflammationsdrivande.
Skyddande mot inflammation var bland annat vin i måttliga mängder kaffe, olivolja och gröna bladgrönsaker. 
Sambandet var tydligast för den femtedel som åt mest eller minst av dieter som orsakar eller skyddar mot inflammation.
Forskarna betonar att inget enskilt livsmedel ensamt kan orsaka en depression. Det handlar om den samlade effekten av hela dieter och de lyfter särskilt fram nyttan av en traditionell medelhavskost. [Än en gång!]  Bakom studien, som publicerats i tidskriften Brain, behaviour and immunity, står flera av världens mest kända forskare på nutritionsområdet, däribland Harvardprofessorerna Walter Willett och Frank Hu.
– Det är viktigt att se på hela kostens relation till sjukdomar och inte bara på isolerade näringsämnen och livsmedel, förklarar huvudförfattaren och Harvardforskaren Michel Lucas i ett mejl till SvD. Han betonar att resultaten sammanfaller med andra fynd kring relationen mellan mat och hälsa och att det ur ett folkhälsoperspektiv känns lugnande att det som är bra för kroppen också är bra för sinnetStudien är gjord inom ramen för Nurses’ Health Study som är en av världens största kostundersökningar. 
Forskarna har i tolv år med start 1996 följt 43 685 kvinnor i åldern 50–77 år. Alla som behandlats för depression eller haft en sådan diagnos uteslöts vid studiens början för att lättare fastställa orsak och verkan. Därefter kartlades ätvanorna vid sex tillfällen samtidigt som blodprover togs för att spåra tecken  på kronisk inflammation.
Under studien fick 2 594 kvinnor diagnosen depression och behandlades samtidigt med antidepressiva medel.
När en bredare definition användes, med antingen diagnos eller behandling, steg antalet till 6 446. Fetma är sedan tidigare kopplat till depression, men i den nya studien är effekten av inflammationsdrivande mat oberoende av kroppsvikt.

Intresset för låggradig kronisk inflammation väcktes på 1990-talet av Harvardprofessorn Paul Ridker. Insikten kom av att mindre än hälften av hans hjärtpatienter hade högt kolesterol och han såg i inflammation en alternativ förklaring till skador på blodkärl.
I dag bektraktas låggradig kronisk inflammation som en etablerad och viktig orsak både till hjärtsjukdomar och andra vanliga västerländska sjukdomar.
dr Bo H Jonsson på bild lånad från
www.amazon.com
Det finns tidigare forskning som talar för en koppling mellan matvanor och depression, liksom mellan inflammation i kroppen och depression.  
– Men det här är den första studien som samtidigt väger in matens inflammationsdrivande effekt, säger Bo H Jonsson, medicine doktor vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet och överläkare inom Norra Stockholms psykiatri.
– Jag ser att det finns ett samband mellan kost och depression. Jag har varit psykiater i 30 år och pratat med mina patienter om kosten de senaste tio åren. Min egen kliniska erfarenhet är att maten är viktig, åtminstone för en del patienter. Det finns en tydlig koppling till socker men även, tror jag, till typen av fett. Dessutom finns det forskning som tyder på att olika mineral- och vitaminbrister ibland har betydelse. "  Dags att lägga om kosten för de som inte äter bra m a o!

Inga kommentarer: