torsdag 30 maj 2013

Vår själ är våra nervkopplingar

Igår avnjöt jag en oerhört intressant artikel som helt summerar min egen syn på neurovetenskapen medan jag var ute med kissekatten. Precis som den danska författaren Lone Frank, som artikeln handlar om, är jag övertygad om att hjärnforskningen är på god väg att revolutionera inte bara vår syn på oss själva utan också vår syn på världen. Vår själ verkar rent vetenskapligt handla om nervkopplingar i hjärnan som vi kan påverka, bara vi vill och har de rätta redskapen.
gårdagens DN lästes i solen med svirrande svalor
och såväl katten som matten var nöjda
– "Det är något stort som vi är med om nu. Det handlar inte om ordinära vetenskapliga upptäckter utan om hur vi kan komma att se världen på ett annorlunda sätt" säger Frank i DN och fortsätter "De nya kunskaperna gör att vi inte längre kan se oss som mystiska varelser med ”själar”. Successivt har vi fått en alltmer realistisk syn på vilka vi är och varför vi beter oss på så många olika sätt."
”En säck neuroner  kan påverkas inte  bara utifrån, utan också inifrån. När man
inser det kan man  inte längre använda biologin som en krycka eller ursäkt för
sina handlingar. Man  kommer inte att kunna  luta sig tillbaka och ursäkta ett
olämpligt uppförande med att ’jag bara är sån’, ’det ligger i människans natur’
eller den ynkligaste ursäkten av dem alla: ’Man är ju  bara människa’. Med den femte revolutionen [Neurorevolutionen] är vi  inte längre ’bara  människor’. Vi blir människor med avgörande kännedom  om oss själva och man  kan säga att
det fönster till hjärnan som håller på att öppnas ger var och en av oss ett moraliskt ansvar  på en annan nivå än vi  hittills har upplevt.”
Ur  Neurorevolutionen av Lone Frank  foto: Sveds Signe Söderlund ur DN 
Precis som jag själv insåg efter olyckan berättar Frank att "Jag erfor plötsligt att det inte var världen som var hemsk utan att det bara var min hjärnas kemiska version av den som var det. Successivt började jag förstå att vi är vad våra neuroner säger åt oss att vara." Det är något som särskilt slog mig när jag upptäckte hur mycket bättre jag mådde av medicinen jag började äta 1995. Det var ju de som ändrade kemin i just min hjärna.
Läs gärna hela artikeln här, det kommer att ge dig många nya insikter!

Inga kommentarer: