söndag 26 maj 2013

Änglatrumpet

Maja hade i många år en Änglatrumpet som var nästan 2 meter hög och som fick övervintra på glasverandan hos våra föräldrar. När de flyttade ned till Österlen fick även den flytta med och planterades ut i deras trädgård. Dessvärre klarade den inte sin första utevinter, även om denna skedde på det varmaste stället i Sverige så var vintern där ovanligt bister och definitivt inte frostfri, som Änglatrumpeten kräver.
En ny Änglatrumpet inhandlades därför nyligen, som här ovan är vackert placerad på Majas balkongbord.
Änglatrumpet heter också DaturaBelladonna och Spikklubba så nu förstår du nog hur giftig denna skönhet också är!

Maja är den som vet bäst hur man ska sköta sin Änglatrumpet, så gå gärna in på hennes blogg och fråga vad som inte står härÄnglatrumpeter är mycket vatten- och näringskrävande och de växer fort. En Änglatrumpet får aldrig torka ut helt, men den får inte heller bli stående i vatten, vilket innebär att man kan få vattna några gånger om dagen. Som gödning gav Maja långverkande näringspinnar eftersom naturgödsel är alldeles för långsamverkande för de hungriga Änglatrumpeterna. Ett kväverikt gödselmedel före midsommar och efter det ett gödselmedel med mer kalium gör susen. Man bör sluta gödsla ungefär en månad innan man tar in den för övervintring.  Änglatrumpeterna vill stå ljust, varmt och vindskyddat. Mitt på dagen bör de få skugga så den inte torkar ut.
lika stor som den här Änglatrumpeten på
Jordgubbslandet var 
Majas med 
Släktet Datura tillhör familjen potatisväxter eller Solanaceae. Namnet kommer från sanskritens dhattūra.  Arterna är klassificerade som delirianter och har kramplösande, narkotiska egenskaper samt vidgar luftrören. Spikklubba har använts inom trolldom och folkmedicin under lång tid, då den är mycket giftig. Speciellt frön, blad och blommor innehåller bl a atropin, som är muskelavslappnande och används som kramplösande läkemedel. Allvarliga förgiftningar har inträffat vid medicinsk användning (och då växten prövats i missbrukssyfte). Förgiftningar genom olyckshändelse hos barn är dock ovanliga. Symtom: Muntorrhet, ansiktsrodnad, hjärtklappning, yrsel, vida pupiller, dimsyn, oro och hallucinationer. I allvarliga fall eventuellt även medvetslöshet och kramper. Åtgärd: Om mer än en smakbit förtärts, ge medicinskt kol, bege till sjukhus och kontakta Giftinformationscentralen.

Inga kommentarer: