torsdag 2 maj 2013

Att ha eller inte ha

... det är frågan, för att parafrasera Hamlets berömda monolog. När någon vid flera tillfällen uttrycker att det är skönt att "ha" dig bör ju det innebära att du i lika hög grad "harhenom, eller hur?
Stellan Skarsgård som Hamlet 1985  "har" en skalle att
grubbla över varandet med. Foto: SVT Bild
Jag citerar: "Att ha och att vara är två skilda livsformer. Att ha innebär ägande och leder till försvar, våld och aggression. Att vara kräver oberoende, frihet, mänsklig mognad och kritiskt förnuft. Kärlek ligger inte inom ägandets utan inom varandets livsform" ur den tysk-amerikanske psykoanalytikern Erich Fromms bok Att ha eller att vara?
Att ha eller att inte ha...
Annars är det inte alls "skönt" utan bara så förbaskat uppenbart orättvist. Har du mig så har jag dig. Punkt.

Inga kommentarer: