måndag 29 april 2013

När allt känns som skit

Är det bra att tänka på vilket fantastiskt gödningsmedel det blir av just detta avskräde:
Skiten som skett tidigare i livet har blivit till
fruktsam jord - den kan du använda för att växa och frodas
Det mest fantastiska med odlandet är att kunna använda sådant som annars bara ses som just skit till nåt bra!

Inga kommentarer: