onsdag 4 mars 2020

Please, skulle Mrs Ples vara man?..

Härom dagen läste jag en intressant artikel i DN om våra förfäder och skulle twittra om hur nära en av de arkeologiska platserna som nämndes är Sterkfontein, den arkeologiska utgrävning jag besökte utanför Johannesburg. Där jag också introducerades för Mrs Ples. Fann då denna omvälvande artikel om att Mrs Ples visat sig vara en man... Måste (förstås) därför översätta och dela med mig av dessa nya uppgifter:
den gipsavgjutning jag köpte i Sterkfontein
"1947 upptäckte paleontologen dr Robert Broom en uråldrig skalle av en hominid i grottorna i sydafrikanska Sterkfontein som visade sig vara runt 2.15 miljoner år gammal.
Sydafrikanska dagstidningen The Star gav skallen smeknamnet Mrs Ples eftersom Broom trodde att det var en äldre kvinna av Plesianthropus transvaalensis [på den tiden hette den sydafrikanska region som nu bl a innehåller Gauteng, där Johannesburg ligger, Transvaal] (forskarna har sedan dess funnit att, vilket kön det än är troligen var bara i tonåren). Vid den tiden var Mrs Ples det mest kompletta  fossila kranium av en homonid som någonsin hittats så ’hon’ gav stort intresse för Sydafrikas rika paleontologiska historia.
Men var det verkligen en ’hon’?

2002 [alltså 2 år efter mitt besök där], föreslog professor Francis Thackeray från Evolutionary Studies Institute vid University of the Witwatersrand [där jag studerade vid konstinstitutionen 2000] och professor José Braga från Paul Sabatier Universitee, Toulouse, Frankrike, i en forskningsrapport att Mrs Ples var man. Den idén disputerade professor Fred Grine vid Stony Brook University, New York 10 år senare... fem år senare, får denna historia ännu en  twist, Thackeray och dr Gaokgatlhe Mirriam Tawane, intendent för Plio-Pleistocene fossiler vid Ditsong National Museum of Natural History i Pretoria, har forskat fram vad som visar att Mrs Ples ’antagligen var en ung man’ trots allt.
tydligen kvinnligt (ättiksyrademolerade)
hålrum efter hörntänder som annars
skulle ha varit (manligt) större. Tänk
ändå vad en lär sig!
Tawanes och Thackerays forskning  har publiserats i South African Journal of Science. ’Hos många primater, finner vi stor skillnad  på storleken av hörntänderna’ förklarar Thackeray i ett e-mail till Maropeng [där denna artikel publicerades] gällande forskningen. ’Mönstret är tydligt; stora hörntänder är typiska hos manliga individer och små hod kvinnliga.’
’Dessvärre saknas alla tänder hos Mrs Ples (de bevarades inte för 2.5-miljoner år sedan). Däremot var det möjligt att mäta håligheterna där tänderna en gång suttit. 1950 mätte
Dr Broom hörntandshåligheterna hos Mrs Ples. Vi har nu jämfört dessa mått med sådana hos andra där könstillhörigheten varit känd. Resultatet är slående. Mrs Ples passar in i gruppen med män och det är tydligt att det inte är en kvinna.’
Så, varför har det tagit så lång tid att komma till denna slutsats? Thackeray menar att nyckeln fann storleken på hörntänderna hålrum, eftersom de ändrade av en kemisk process om förstörde originalskallen.
Bild lånad från www.maropeng.co.za/
'Det hade tidigare  [varit] en del förvirring' förklarar Thackeray, eftersom Broom’s assistent, fr John Robinson och andra använt ättiksyra (!) för att ta bort kalk (!) och kalkrik sand från fossiler, som t ex Mrs Ples. 'Dessvärre fick benen tillhörandde Mrs Ples en viss skada pga ättiksyran. Dess sdor kan ha skett på 1960-talets. Konsekvensen blev att hålsrummen av hörntänderna hos Mrs Ples uplevdes som relativt små.'

I sitt svar till Maropeng, menade Tawane att det är en viktig aspekt att undersöka. Thackeray menar att resultatet av det är att vissa vetenskapsmän, inkl professor Grine, föreslog att Mrs Ples skulle gruppperas med de relativt små kvinnorna.' Men genom att att använda de mått dr Robert Broom publicerade 1950, inser vi att Mrs Ples antagligen var en liten man.'
'Mrs Ples är ett av våra nyckelföremål här på Ditsong National Museum of Natural History,' säger hon. 'Vår plan var att göra tillägg i den literatur som redan fanns om denna fossil, och kanske även sätta större ljus på frågan om Mrs Ples var manlig eller verkligen kvinnlig.'
Mer än att stilla debatten menar Thackeray att denna forskning har satt ljus på könsdimorfism hos Australopithecus africanus [som Mrs Ples nu anses vara]. 'Med andra ord', förklarar han 'en förståelse för graden av variation mellan män och kvinnor hos den enda varelse som Mrs Ples tros vara.'
Tawane vädjar till sydafrikaner att besöka museum som like the Maropeng Visitor Centre och Ditsong National Museum of Natural History för att lära sig [oss!!!] mer om sitt ursprung som mänskliga varelser.
"Sydafrika är ett land som är rikt på arv för oss alla att avnjuta. Här finns bevis som stödjer tron att Afrika är mänskligheten vagga. Därför, för att lära oss om vårt ursprung borde en resa till dessa museum locka alla med sina oerhörda samlingar.
Paleoantropologi är väldigt komplext som det är, att uppleva det  visuellt i dessa enorma samlingar i dessa museum skulle verkligen tillföra mycket till förståelsen om ämnet, och inte bara bli till etiketter i en berättelse utan grund,' avslutar hon." Och jag har härmed lärt mig massor som jag vill förmedla till er.

Inga kommentarer: