lördag 29 oktober 2016

Hjärnskador kan repareras av spontan motion!

Nu kommer jag med en sådan där vetenskaps"nyhet" som egentligen känns urgammal eftersom jag själv upplevde det redan för ca 20 år sedan igen.
Det var SVTs vetenskapsredaktion som förra veckan hade rubriken Frivillig motion kan reparera hjärnskador om en studie som publicerats i tidskriften Cell Reports,
Träning är inte bara nyttigt för själva kroppen, utan också för vår mentala hälsa, vilket jag rapporterat om tidigare.

Studien SVTs vetenskapsredaktion skriver om gjordes på möss, vilka forskare vid New York University School of Medicine kunde visa på att motionen kunde reparera fysiska [d v s neurologiska] skador i hjärnan. Mössen fick möjlighet att motionera genom att springa i hjul och lyckades därigenom reparera en viss typ av hjärnskada hos sig själva. Det var ett lag forskare vid New York University School of Medicine som konstaterade det i en ny rapport, som även Vetenskapsradion uppmärksammade.
– Det som är speciellt med den här upptäckten är att det här är ännu en pusselbit som visar att hjärnan mår bra av att röra på sig, säger Anders Hansen, som är  läkare och psykiatriker med speciellt intresse för vad motion gör med vår hjärna.
"Studien, som publiceras i tidskriften Cell Reports, gick ut på att dela upp möss med samma typ av hjärnskada i två olika grupper. Hjärnskadan gjorde att mössen hade svårt att gå, sämre balanssinne och en drastiskt förkortad förväntad livslängd, på ungefär en månad.
Den ena gruppen möss fick tillgång till motionshjul de kunde springa i [genomgående mina kursiveringar]. Den andra gruppen saknade motionsmöjligheter.
Forskarna upptäckte att gruppen möss som sprang visade upp klara hälsoförbättringar. De fick klart bättre balans och levde mer än tio gånger så länge, upp till ett år, jämfört med sina artfränder som inte fick motionera.
Axon är en nervtråd som ger upphov till och leder de elektriska
urladdningar, nervimpulserna/aktionspotentialerna mellan neuronerna
på bild lånad från www.neuroscientificallychallenged.com
Efterforskningar på mössens hjärnor visade också att de fysiska skadorna i organen delvis hade reparerats." Helt fantastiskt, men för mig faktiskt förväntat eftersom jag själv upplevt detta, som jag tolkar som en del av neuroplasticiteten, men inte enbart:
"Att vara fysisk aktiv hade stimulerat produktionen av det fettrika ämnet myelin, som fungerar som ett skyddande lager längs nervcellernas långa axoner.  Med hjälp av myelin fungerar nervsignalerna bättre och går snabbare, och därmed hade mössens hjärnor fått förbättrade kommunikationsmöjligheter med övriga kroppen.
Slutsatsen var alltså att frivillig fysisk motion, i detta fall löpning, inte bara var bra för den fysiska hälsan utan även hjärnan, och till viss del även kunde läka hjärnskador.
– Den här forskningen visar även de mokekylära mekanismerna, att fysisk aktivitet omvandlas till medicin för hjärnan. Nu kan man inte bara veta att det är bra med fysiskt aktivitet utan också varför, säger Anders Hansen." Han fortsätter förklara i Vetenskapsradion:
– När djuren springer i buren drar de igång en naturlig reparationsmekanism i hjärnan.  Han tycker att studier som denna tydligt visar att motion fungerar som en slags medicin för hjärnan.
– Ju mer vi förstår de här mekanismerna på djupet, desto bättre förstår vi att fysisk aktivitet inte handlar om att vara sportig. Fysisk aktivitet är medicin för hjärnan, det är något helt avgörande för hjärnan." Jag kan inte annat än hålla med och heja på så att han får ut det budskapet ytterligare!

Inga kommentarer: